Anlægsgartnerelev

Kan du lide at få jord under neglene? Så er anlægsgartner måske den sti, du skal vælge at gå. 

Som anlægsgartner får du rollen som jordens grønne håndværker. Naturen bliver din arbejdsplads og planterne dit faste værktøj til at skabe smukke, specielle og ekstraordinære grønne udendørsmiljøer 🌱 Så selvom ordene, gødning, anretning og plantning, ikke nødvendigvis lyder som sød musik i dine ører, kan der stadig gemme sig en praktisk og kreativ anlægsgartner i maven på dig.

 

Forudsætninger

Som anlægsgartner er det vigtigt, at du:

 • Har god fysik til hårdt fysisk arbejde
 • Er indstillet på udendørsarbejde
 • Har sans for detalje og kvalitet
 • Har grønne fingre og har hænderne godt skruet på
 • Forberedt på at skulle anvende it-værktøjer

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Opgaverne som anlægsgartner består primært af at arrangere og vedligeholde grønne områder, så de fremstår smukke og er funktionelle. Du vil blandt andet lære at kombinere træer, blomster og græs, så det tilsammen udgør en flot park eller have. Desuden giver uddannelsen en viden om de forskellige planter og deres evner, men også omkring, hvordan de behandles, så de holdes sunde.

Uddannelsen som anlægsgartner varer 4 år og 6 måneder – både som ordinær erhvervsuddannelse og som eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhversuddannelse med et eux-forløb via linket herunder.

Læs mere

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du derfor blandt andet modtage undervisning i:

 • Jord, vand og næring
 • Grundlæggende anlægsteknik
 • Plantekendskab
 • Plantesundhedslære

Du vil også modtage undervisning i fag som matematik, materialeforståelse og opmåling.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som anlægsgartner?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Specialer

Der er mulighed for at tage forskellige specialer som anlægsgartner, der hver giver viden og evner inden for bestemte områder.

Anlægsteknik (4 år og 6 mdr.)

På dette speciale lærer du at anlægge diverse grønne områder så som haver, parker og kirkegårde. Du vil lære, hvordan man arbejder ud fra tegninger og skitser.

Plejeteknik (4 år og 6 mdr.)

På dette speciale er der fokus, hvordan du plejer og passer etablerede grønne områder. Dette kunne for eksempel være parker, slotshaver og golfbaner. Du lærer blandt andet om vanding, gødning, græsslåning samt beskæring af træer og buske.

Anlægsgartneruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C.

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C

Læs mere om, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som anlægsgartner er der en bred palette af muligheder, når det gælder arbejdsplads. Det kan være alt fra offentlig park til kirkegård, virksomheder eller byggefirmaer. Du kan altså både få arbejde inden for den private og den offentlige sektor. Du kan arbejde med grønne områder, som allerede er etablerede, eller du kan blive en del af nye anlægsarbejder.

Er du klar på mere uddannelse, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller professionsbacheloruddannelserne som Have- og parkingeniør eller Skov- og landskabsingeniør.

Hvad får en anlægsgartnerelev i løn?

Din elevløn afhænger af, hvad der er aftalt mellem fagforeninger og arbejdsgivere. Hvis du har spørgsmål omkring elevløn som anlægsgartner, er det vigtigt, at du kontakter din fagforening, da de kan give dig de mest præcise svar.

Du kan se nærmere, hvad en anlægsgartnerelev får i løn gennem linket herunder:

Lønforhold

Din løn som elev bestemmes dermed af, hvilken overenskomst, der er lavet indenfor dit fag. Husk derfor at holde dig opdateret, da der bliver indgået nye overenskomstaftaler, der kan ændre på din lønsituation .