Anlægsgartnerelev

Vil du have et job i det fri og skabe smukke udendørs miljøer?

Som anlægsgartner kommer du til at arrangere og passe grønne områder, så de fremstår smukke og er funktionelle. Du vil blandt andet lære at kombinere træer, blomster og græs, så det tilsammen udgør en flot park eller have.

Uddannelsen som anlægsgartner varer 4 år og 6 måneder – både som ordinær erhvervsuddannelse og som eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhversuddannelse med et eux-forløb via linket herunder.

Læs mere 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Jord, vand og næring
 • Grundlæggende anlægsteknik
 • Plantekendskab
 • Plantesundhedslære

Du vil også modtage undervisning i fag som matematik, materialeforståelse og opmåling.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som anlægsgartner?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Anlægsteknik (4 år og 6 mdr.)

På dette speciale lærer du at anlægge diverse grønne områder så som haver, parker og kirkegårde. Du vil lære, hvordan man arbejder ud fra tegninger og skitser.

Plejeteknik (4 år og 6 mdr.)

På dette speciale er der fokus, hvordan du plejer og passer etablerede grønne områder. Dette kunne for eksempel være parker, slotshaver og golfbaner. Du lærer blandt andet om vanding, gødning, græsslåning samt beskæring af træer og buske.

Anlægsgartneruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C.

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C

Læs mere om, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som anlægsgartner kan du både få arbejde inden for den private og den offentlige sektor. Du kan arbejde med grønne områder, som allerede er etablerede, eller du kan blive en del af nye anlægsarbejder.

Er du klar på mere uddannelse, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller professionsbacheloruddannelserne som Have- og parkingeniør eller Skov- og landskabsingeniør.

Hvad får en anlægsgartnerelev i løn?

Bliv klogere på elever og lærlinges lønforhold via linket herunder.

Lønforhold