Beslagsmeduddannelsen

Kunne du tænke dig at sørge for, at hesten får sko på?

Som beslagsmed kommer du til at beskæftige dig med hestesko. Du lærer, hvordan hestens hove skal beskæres, hvordan skoene skal smedes samt hvordan de sættes fast på hestens hove. Du får indsigt i, hvordan skoen tilpasses, så hesten undgår smerter.

Uddannelsen som beslagsmed tager 4 år og 6 måneder.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Vurdering af hestens benstillinger
  • Tåakser
  • Hovformer
  • Hesteracer

Du vil også få fag som ergonomi, informationsteknologi samt plamlægning og journalisering.

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som beslagsmed?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan udelukkende tages på Hansenberg i Kolding.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En færdigudlært beslagsmed finder typisk job på rideskoler, stutterier eller hos private hesteejere, hvor der er behov for em beslagsmed.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Hvad får en beslagsmedlærling i løn?

Du kan blive klogere på lønforholdene for elever og lærlinge herunder.

Lønforhold