Beslagsmeduddannelsen

Vil du have en uddannelse, hvor kunden er større og mere stædig end de fleste?

Hos beslagsmeden er hesten altid den vigtigste kunde. Du får nemlig rollen som hestenes helt egen skodesigner, der fremstiller, tilpasser og skifter skoene. Som beslagsmed skal du altså være forberedt på at blive overøset med rosende vrinsk, når du sørger for at hesten altid kan trave, galopere og springe afsted uden skader.

Forudsætninger

Som beslagsmed er det vigtigt, at du:

  • Kan omgås store dyr
  • Er tålmodig og rolig i temperament
  • Har god fysik

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Gennem uddannelsen vil du opnå en grundlæggende viden om hove og hestesko, men også hestens anatomi. Dette vil gøre dig i stand til at vurdere hestes gang og derudfra hvordan hesteskoene skal tilpasses, så hesten ikke traver derfra med ømme fødder. Du vil i den forbindelse også lære at beskære hove og hvordan man bedst omgås heste, så de forholder sig rolige, når skoene skal på.

Uddannelsen som beslagsmed tager 4 år og 6 måneder.

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Vurdering af hestens bestillinger
  • Tåakser
  • Hovformer
  • Hesteracer
  • Ergonomi
  • Informationsteknologi
  • Planlægning og journalisering.

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som beslagsmed?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan udelukkende tages på Hansenberg i Kolding.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En færdigudlært beslagsmed finder typisk job på rideskoler, stutterier eller hos private hesteejere, hvor der er behov for en beslagsmed. Dette kan være indenfor landbruget, metalvareindustrien eller stalde- og stutterier.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Hvad får du i løn som beslagssmedelev?

Du kan blive klogere på, hvad en beslagsmedelev får i løn ved at bruge løngrisen på linket herunder:

Lønforhold

Som elev skal du være opmærksom på, at din løn afhænger af, hvilken overenskomst, der er indgået indenfor faget, beslagsmed. Det er derfor vigtigt, at dine spørgsmål, angående dine lønforhold som elev, stilles til din fagforening, da de kan give dig de mest præcise svar.