Beslagsmeduddannelsen

Vil du have en uddannelse, hvor kunden er større og mere stædig end de fleste?

Gennem uddannelsen vil du opnå en grundlæggende viden om hove og hestesko, men også hestens anatomi. Dette vil gøre dig i stand til at vurdere hestes gang og derudfra hvordan hesteskoene skal tilpasses, så hesten ikke traver derfra med ømme fødder. Du vil i den forbindelse også lære at beskære hove og hvordan man bedst omgås heste, så de forholder sig rolige, når skoene skal på.

Uddannelsen som beslagsmed tager 4 år og 6 måneder.

 

Forudsætninger

Som beslagsmed er det vigtigt, at du:

  • Kan omgås store dyr
  • Er tålmodig og har et roligt temperament
  • Har god fysik
  • Er god til at bruge hænderne

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Vurdering af hestens bestillinger
  • Tåakser
  • Hovformer
  • Hesteracer

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som beslagsmed?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan udelukkende tages på Hansenberg i Kolding.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En færdigudlært beslagsmed finder typisk job på rideskoler, stutterier eller hos private hesteejere, hvor der er behov for en beslagsmed. Dette kan være indenfor landbruget, metalvareindustrien eller stalde- og stutterier.

Efter endt uddannelse har du adgang til videregående uddannelser. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får du i løn som beslagssmedelev?

Du kan blive klogere på, hvad en beslagsmedelev får i løn her.

Som elev skal du være opmærksom på, at din løn afhænger af, hvilken overenskomst, der er indgået indenfor faget, beslagsmed. Det er derfor vigtigt, at dine spørgsmål, angående dine lønforhold som elev, stilles til din fagforening, da de kan give dig de mest præcise svar.