Dyrepasserelev

Har du styr på dyr, og vil du have en uddannelse, hvor du får lov at komme helt tæt på dem?

På uddannelsen som dyrepasser lærer du alt om, hvordan du passer dyr. Du lærer at sørge for, at dyrene har det godt, og de får lov at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Udover pleje og pasning, vil du også lære om avl, så du kan give dyrene de bedste forudsætninger for at få unger.

Du har mulighed for at uddanne dig med EUX, hvorved du opnår uddannelsen på et gymnasialt niveau.

Uddannelsen som dyrepasser varer mellem 3 år og 7 mdr. og 4 år og 6 mdr. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger, og om du tager uddannelsen som et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb ved at klikke på knappen.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed efterfulgt af et hovedforløb, som veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i adfærdsbiologi, dyrehold, dyrekroppen og dyrevelfærd. Du vil også have fag som naturfag, smittebeskyttelse og erhvervsøkonomi.

Under din praktik i en virksomhed vil du blive oplært i uddannelsesrelaterede arbejdsopgaver.

Læs mere om en erhversuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som dyrepasser?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

På uddannelsen som dyrepasserelev har du mulighed for at specialisere dig inden for 4 forskellige områder.

Zoologisk anlæg (4 år og 5 mdr.)

På dette speciale er der fokus på dyr i fangenskab. Du lærer blandt andet om, hvilke krav der stilles til disse dyr og om deres adfærd.

Forsøgsdyr (4 år og 5 mdr.)

Vælger du at specialisere dig indenfor forsøgsdyr lærer du om sundhed g sygdom hos disse. Du vil også lære, hvordan du registrerer dine iagttagelser, og hvilke love og regler der er gældende på området.

Dyrehandel (3 år og 7 mdr.)

På dette speciale lærer du at passe og pleje dyr i butiksmiljøer. Du kommer også til at tage dig af butikkens kunder – herunder vejledning og salg.

Hestemanager (4 år og 6 mdr.)

Er du til de lidt større dyr af slagsen, kan du vælge at specialisere dig som hestemanager. På dette speciale lærer du både om hestes sundhed og sygdomme samt pasning og træning. Du vil også lære at indrette stalde og folde.

Dyrepasseruddannelsen med eux-forløb

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Matematik B
  • Biologi B
  • Fysik C
  • Kemi B
  • Erhvervsøkonomi C

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Dine jobmuligheder afhænger selvfølgelig af, hvilket område du vælger at specialisere dig indenfor. Mange dyrepassere arbejder inden for landbruget, i zoologiske haver eller andre dyreparker. Du kan også komme til at arbejde med opdræt f en bestemt type dyr som for eksempel hunde og heste. Specialiserer du dig indenfor forsøgsdyr, kan du blive ansat til laboratoriearbejde eller indgå i diverse forskningsopgaver. Du kan også komme til at arbejde i en dyrehandel eller måske åbne din egen forretning.

Som færdig dyrepasserelev kan du søge ind på erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, som har en gymnasial uddannelse.

Hvad får en dyrepasserelev i løn?

Bliv klogere på, hvad en dyrepasserelev får i løn ved at klikke dig ind på vores side om elevers lønforhold.

Lønforhold