Dyrepasserelev

Har du styr på dyr, og vil du have en uddannelse, hvor du får lov at komme helt tæt på dem?

På uddannelsen som dyrepasserelev lærer du alt om, hvordan du passer dyr. Du lærer at sørge for, at dyrene har det godt, og de får lov at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Udover pleje og pasning, vil du også lære om avl, så du kan give dyrene de bedste forudsætninger for at få unger.

Uddannelsen som dyrepasser varer mellem 3,5 år – 4,5 år. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger, og om du tager uddannelsen som et eux-forløb.

Du har mulighed for at uddanne dig med eux, hvorved du opnår uddannelsen på et gymnasialt niveau. Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som dyrepasser er det vigtigt, at du:

 • Er indstillet på en del fysisk arbejde
 • Er ansvarsbevidst
 • Er tålmodig
 • Er forberedt på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
 • Er tilpas med store og små dyr

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed efterfulgt af et hovedforløb, som veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Adfærdsbiologi
 • Dyrehold, dyrekroppen og dyrevelfærd.
 • Naturfag
 • Smittebeskyttelse
 • Erhvervsøkonomi

Under din praktik i en virksomhed vil du blive oplært i uddannelsesrelaterede arbejdsopgaver.

Læs mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som dyrepasserelev?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer som dyrepasserelev

På uddannelsen som dyrepasserelev har du mulighed for at specialisere dig inden for 4 forskellige områder: zoologiske anlæg, forsøgsdyr, dyrehandel eller heste.

Zoologisk anlæg

På dette speciale er der fokus på dyr i fangenskab. Du lærer blandt andet om, hvilke krav der stilles til disse dyr og om deres adfærd.

Forsøgsdyr

Vælger du at specialisere dig indenfor forsøgsdyr lærer du om sundhed og sygdom hos disse. Du vil også lære, hvordan du registrerer dine iagttagelser, og hvilke love og regler der er gældende på området.

Dyrehandel

På dette speciale lærer du at passe og pleje dyr i butiksmiljøer. Du kommer også til at tage dig af butikkens kunder – herunder vejledning og salg.

Heste

Er du til de lidt større dyr af slagsen, kan du vælge at specialisere dig indenfor heste. På dette speciale lærer du både om hestes sundhed og sygdomme samt pasning og træning. Du vil også lære at indrette stalde og folde.

 

Dyrepasseruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Dine jobmuligheder afhænger selvfølgelig af, hvilket område du vælger at specialisere dig indenfor. Mange dyrepassere arbejder inden for landbruget, i zoologiske haver eller andre dyreparker. Du kan også komme til at arbejde med opdræt f en bestemt type dyr som for eksempel hunde og heste. Specialiserer du dig indenfor forsøgsdyr, kan du blive ansat til laboratoriearbejde eller indgå i diverse forskningsopgaver. Du kan også komme til at arbejde i en dyrehandel eller måske åbne din egen forretning.

Som færdig dyrepasserelev kan du videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, som har en gymnasial uddannelse.

 

Elevløn for dyrepasserelev

Du kan se nærmere på, hvad du får i løn dyrepasserelev her.

Lønnen er bestemt ud fra den overenskomst, der indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der kan blive indgået nye aftaler, som påvirker dine lønforhold som elev. Hvis du har du nærmere spørgsmål omkring din løn som dyrepasserelev, rådes du til at kontakte din fagforening, da de kan give dig de mest præcise svar.