Gartnerelev

Spirer der en drøm om at blive naturens flittige håndværker?

Så kan du tage uddannelsen som gartner. Blomster, træer, potteplanter og grøntsager er bare en lille del af en lang række grønne specialiteter, som du vil lære at plante, vande og gøde. Du vil desuden få viden om, hvordan jorden behandles, og hvordan du giver planterne de bedste forudsætninger for at gro.

Uddannelsen som gartner tager 4 år 5 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse og 4 år og 3 måneder, hvis du tager den som et eux-forløb. Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som gartner er det vigtigt, at du:

 • Finder planters sundhed og trivsel spændende
 • Har grønne fingre og ikke er bange for at få jord under neglene
 • Er indstillet på udendørsarbejde
 • Er indstillet på, at opgaverne varierer alt efter sæson

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Jord, vand og næring
 • Plantedyrkning
 • Plantesundhed
 • Miljø
 • Sprog
 • Internationale forhold

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som gartner?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer

På gartneruddannelsen kan du specialisere dig indenfor 3 områder: væksthusgartner, planteskolegartner og havecentergartner.

Væksthusgartner

Som væksthusgartner kommer du til at arbejde med planter i store drivhuse. Du lærer at planlægge produktionen, gøre planterne salgsklare samt at passe planterne korrekt og beskytte dem mod blandt andet sygdom og skadedyr. Du lærer også om elektriske installationer, der er i et væksthus.

Planteskolegartner

En planteskolegartner dyrker blandt andet træer, buske og mindre haveplanter på planteskoler, fritidsgartnerier eller i virksomheder, der specialiserer sig inden for frugtavl. Ligesom en væksthusgartner skal du lære at planlægge produktionen og beskytte planterne. Du kommer også til at maskiner og tekniske hjælpemidler.

Havecentergartner

Som havecentergartner vil du have din daglige gang i havecentre, på planteskoler eller i andre virksomheder, der sælger planter. Som havecentergartner bliver din primære opgave at passe og pleje de forskellige planter, men vil også komme til at få berøring med emner som salg, indkøb og markedsføring. Kunderådgivning er ligeledes en vigtig del af arbejdet som havecentergartner.

 

Gartneruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C.

Gennem hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet gartner kan du fx finde job på planteskoler og i større eller mindre gartnerier. Alt afhængigt af, hvilket speciale du vælger, kan du også finde job i væksthuse og i virksomheder, der specialiserer sig indenfor frugt- og bæravl.

Har du mod på mere uddannelse, når du er færdig som gartner, kan du søge om optagelse på en videregående uddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, som har en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en gartnerelev i løn?

Din løn som elev kan du orientere dig nærmere om her.

Lønnen er bestemt ud fra dit fags overenskomst, som er en aftale, der er indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. Har du spørgsmål, der omhandler din elevløn som gartner, er det derfor vigtigt, at du kontakter din fagforening, da de kan give dig de mest præcise svar.