Gartnerelev

Har du grønne fingre, og vil du gerne arbejde i naturen?

På uddannelsen som gartner lærer du at plante, vande og gøde forskellige vækster så som blomster, træer, potteplanter og grøntsager. Du får også viden om, hvordan jorden behandles, og hvordan du giver planterne de bedste forudsætninger for at gro.

Uddannelsen som gartner tager 4 år 5 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse og 4 år og 3 måneder, hvis du tager den som et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb herunder.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Jord, vand og næring
 • Plantedyrkning
 • Plantesundhed

Du vil også blive undervist i fag som miljø, sprog og internationale forhold.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som gartner?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

På gartneruddannelsen kan du specialisere dig indenfor 3 områder. Alle specialerne varer 4 år og 5 måneder.

Væksthusgartner

Som væksthusgartner kommer du til at arbejde med planter i store drivhuse. Du lærer at planlægge produktionen, gøre planterne salgsklare samt at passe planterne korrekt og beskytte dem mod blandt andet sygdom og skadedyr. Du lærer også om elektriske installationer, der er i et væksthus.

Planteskolegartner

En planteskolegartner dyrker blandt andet træer, buske og mindre haveplanter på planteskoler, fritidsgartnerier eller i virksomheder, der specialiserer sig inden for frugtavl. Ligesom en væksthusgartner skal du lære at planlægge produktionen og beskytte planterne. Du kommer også til at maskiner og tekniske hjælpemidler.

Havecentergartner

Som havecentergartner vil du have din daglige gang i havecentre, på planteskoler eller i andre virksomheder. der sælger planter. Som havecentergartner bliver din primære opgave at passe og pleje de forskellige planter, men vil også komme til at få berøring med emner som salg, indkøb og markedsføring. Kunderådgivning er ligeledes en vigtig del af arbejdet som havecentergartner.

 

Gartneruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C.

Gennem hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet gartner kan du fx finde job på planteskoler og i større eller mindre gartnerier. Alt afhængigt af, hvilket speciale du vælger, kan du også finde job i væksthuse og i virksomheder, der specialiserer sig indenfor frugt- og bæravl.

Har du mod på mere uddannelse, når du er færdig som gartner, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelserne Jordbrugsteknolog og Produktionsteknolog. Du har også adgang til professionsbacheloruddannelserne Have- og parkingeniør samt Skov- og landskabsingeniør. Bemærk dog at begge professionsbacheloruddannelser har specifikke adgangskrav.

Hvad får en gartnerelev i løn?

Bliv klogere på lønsatserne for elever og lærlinge på vores side om lønforhold.

Lønforhold