Greenkeeperelev

Er du perfektionist helt ned til fingerspidserne?

Som greenkeeper kommer du til at få din daglige gang på golfbaner. Du lærer, hvordan golfbaner anlægges, og hvordan de passes og plejes, så golfspillerne har optimale forhold. Uddannelsen vil desuden give en kendskab til de planter og blomster, der er på golfbanen, og hvordan disse skal passes.

 

Forudsætninger

Som greenkeeper er det vigtigt, at du:

 • Har sans for deltaljer
 • Er praktisk anlagt
 • Er forberedt på udendørsarbejde
 • Er indstillet på at skulle bruge it-værktøjer

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som greenkeeper varer 4 år og 6 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse 4 år og 3 måneder, hvis du tager den med et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux herunder.

Læs mere

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Sygdomme og skadedyr
 • Vækstforhold
 • Pleje
 • Gødning og kulturteknik
 • Pleje af beplantninger

Du vil også få fag som plantsundhed, sprøjtning samt materialeforståelse.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som landmand?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer

Greenkeeper (4 år 6 mdr.)

På specialet som greenkeeper lærer du at anlægge de forskellige områder på en golfbane så som tee-sted og bunker.

Groundsman (4 år 6 mdr.)

På dette speciale er der forkus på at passe og etablere græs og kunstbeklædning på blandt andet boldbaner.

 

Greenkeeperuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C.

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Biologi B
 • Erhvervsøkonomi C

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som greenkeeper vil du typisk blive ansat på en af de mange golfbaner, der er etableret rundt omkring i landet.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog samt professionsbacheloruddannelserne Have- og parkingeniør og Skov- og landskabsingeniør.

 

Hvad får en greenkeeperelev i løn?

Som greenkeeperelev vil modtage løn. Hvad du præcis vil modtage i løn, kan du se nærmere om via linket herunder.

Lønforhold

Har du spørgsmål omkring din elevløn, bedes du kontakte din fagforening, da de kan give dig de mest præcise svar indenfor området. Din løn som elev afhænger af, hvilken overenskomst der er indgået indenfor dit fag mellem fagforening og arbejdsgivere. Husk i den forbindelse at holde dig opdateret, da en nye overenskomst kan påvirke, hvad du modtager som elev.