Greenkeeperelev

Er du perfektionistisk, og har du grønne fingre?

Som greenkeeper kommer du til at få din daglige gang på golfbaner. Du lærer, hvordan golfbaner anlægges, og hvordan de passes og plejes, så golfspillerne har optimale forhold. På skolen får du desuden kendskab til den planter og blomster, der er på golfbanen, og hvordan disse skal passes.

Uddannelsen som greenkeeper varer 4 år og 6 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse 4 år og 3 måneder, hvis du tager den med et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux herunder.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Sygdomme og skadedyr
 • Vækstforhold
 • Pleje
 • Gødning og kulturteknik
 • Pleje af beplantninger

Du vil også få fag som plantsundhed, sprøjtning samt materialeforståelse.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Specialer

Greenkeeper (4 år 6 mdr.)

På specialet som greenkeeper lærer du at anlægge de forskellige områder på en golfbane så som tee-sted og bunker.

Groundsman (4 år 6 mdr.)

På dette speciale er der forkus på at passe og etablere græs og kunstbeklædning på blandt andet boldbaner.

 

Greenkeeperuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C.

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Biologi B
 • Erhvervsøkonomi C

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som greenkeeper vil du typisk blive ansat på en af de mange golfbaner, der er etableret rundt omkring i landet.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog samt professionsbacheloruddannelserne Have- og parkingeniør og Skov- og landskabsingeniør.

 

Hvad får en greenkeeperelev i løn?

Bliv klogere på lønsatserne for elever og lærlinge via nedstående link.

Lønforhold