Skov- og naturteknikerelev

Vil du have en uddannelse, hvor du er med til at værne om de danske skove?

Som skov- og naturtekniker har du skoven som din faste arbejdsplads – her får du med andre ord højere til loftet end de fleste. Du får tildelt rollen som skovens helt egen pedel, der skal sørge for, at skoven altid står i sin fineste stand. Dermed indebærer jobbet som skov- og naturtekniker alt fra vedligeholdelse til plejning og beskyttelse af skoven og dens natur. På uddannelsen kommer du blandt andet til at lære om at plante og beskytte nye træer og om årets gang for både planter og dyr.

Uddannelsen som skov- og naturtekniker tager 3 år og 9 måneder, uanset hvilket speciale du vælger. Tager du uddannelsen med et eux-forløb varer den 4 år og 3 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux via linket her.

 

Forudsætninger

Som skov- og naturtekniker er det vigtigt at du:

 • Er indstillet på udendørs arbejde
 • Er indstillet på varierende opgaver alt efter sæson
 • Har god fysik til hårdt fysisk arbejde
 • Kan planlægge opgaver
 • Er forberedt på at skulle arbejde med teknik og maskiner
 • Sætter sikkerhed højt

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som skov- og naturtekniker består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

Under dine skoleforløb vil du blandt andet blive undervist i:

 • Skovdrift
 • Maskiner og teknik
 • Naturpleje
 • Formidling og publikumskontakt

Du vil også modtage undervisning i fag som arbejdsmiljø, engelsk, matematik og informationsteknologi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som skov- og naturtekniker?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle landets erhvervsskoler. 2. del af grundforløbet kan tages på følgende erhvervsskoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Uddannelsens hovedforløb udbydes af af:

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med speciale som skov- og naturplejer, biotop- og vildtplejer, arborist eller skovbrugsmaskinfører.

Skov- og naturplejer

På dette speciale kommer du til at arbejde med produktionsskovbrug og med naturpleje. Du lærer blandt andet at plante, passe og bevokse skovområder samt at fælde træer. Derudover lærer du at pleje naturen.

Biotop- og vildtplejer

Som biotop- og vildtplejer lærer du at anlægge og passe naturområder, hvor vilde dyr trives. Du lærer desuden at oprette vildtremiser, opstille foderhuse og pleje søområder. Du vil også få indsigt i lovgivningen på området.

Aborist

På dette speciale lærer du erhvervsmæssig træklatring. Du lærer derudover at pleje og fælde træer samt får viden om træarternes biologi og anatomi, så du kan udføre træpleje.

Skovbrugsmaskinfører

Som skovbrugsmaskinfører lærer du at anlægge bevoksninger, samt at beskære og fælde store træer. Dette arbejde vil du uføre ved hjælp fra skovmaskiner, uden at beskadige skoven. Derudover vil du lære at pleje og genoprette naturen ved hjælp af maskiner.

 

Skov- og naturteknikeruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C.

Gennem hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet skov- og naturtekniker kan du ansættes i både private og offentlige skove og skovdistrikter.

Har du mod på mere uddannelse kan du søge om optagelse på en videregående uddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med eux, har du du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en skov- og naturteknikerelev i løn?

Som skov-og naturteknikerelev vil du modtage løn. Du kan blive klogere på, hvad lønnen er her.

Det er overenskomsten indenfor faget, der afgøre hvad du får i løn. Husk at opdatere dig, når der bliver indgået nye overenskomstaftaler, da det kan påvirke, hvad du får i løn som skov- og naturteknikerelev. Har du spørgsmål omkring din elevløn, rådes du til at kontakte din fagforening, da de kan give dig de mest præcise svar.