Skov- og naturteknikerelev

Vil du have en uddannelse, hvor du er med til at værne om de danske skove?

Som skov- og naturtekniker kommer du til at beskæftige dig med praktiske opgaver i skoven. Du lærer blandt andet at plante og beskytte nye træer og om årets gang for både planter og dyr.

Uddannelsen som skov- og naturtekniker tager 3 år og 9 måneder, uanset hvilket speciale du vælger. Tager du uddannelsen med et eux-forløb varer den 4 år og 3 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux via linket herunder.

Læs mere

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som skov- og naturtekniker består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

Under dine skoleforløb vil du blandt andet blive undervist i:

 • Skovdrift
 • Maskiner og teknik
 • Naturpleje
 • Formidling og publikumskontakt

Du vil også modtage undervisning i fag som arbejdsmiljø, engelsk, matematik og informationsteknologi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som skov- og naturtekniker?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle landets erhvervsskoler. 2. del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Natur- og filuftsformidler (3 år og 9 mdr.)

Vælger du at specialisere dig som natur- og friluftsformidler er der fokus på planlægning og vedligeholdelse af forskellige friluftsområder. Du kommer også til at få indsigt i forskellige målgrupper, og lærer hvordan interessen for naturen vækkes hos disse.

Biotop- og vildtplejer (3 år og 9 mdr.)

På dette speciale lærer du at oprette vildtremiser, opstille foderhuse og pleje søområder. Du vil også få indsigt i lovgivningen på området.

 

Skov- naturplejer (3 år 10 mdr.)

Du lærer om arbejdet i en naturnær skov, at pleje landskaber og lave rekreative områder så som legepladser. Desuden lærer du også at tiltrække publikum.

 

Skov- og naturteknikeruddannelsen med eux

u kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C.

Gennem hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet skov- og naturtekniker kan du ansættes i både private og offentlige skove og skovdistrikter.

Har du mod på mere uddannelse kan du søge om optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser:

Har du specialiseret dig som natur- og friluftsformidler, kan du desuden søge om optagelse på professionsbacheloruddannelsen Natur- og kulturformidling.

Bemærk: Alle disse uddannelser har specifikke adgangskrav, der skal opfyldes.

 

Hvad får en skov- og naturteknikerelev i løn?

Bliv klogere på lønsatserne for elever og lærlinge ved at klikke dig ind på ovres side om lønforhold.

Lønforhold