Veterinærsygeplejerskeelev

Drømmer du om et arbejde, hvor du hjælper syge dyr og dyr i nød?

Som veterinærsygeplejerske kommer du til at spille en afgørende rolle for syge dyr. Du lærer at passe og pleje dem samt at assistere dyrlægen ved operationer og fødsler. Du vil også have forskellige administrative kontoropgaver på klinikken.

Uddannelsens varer enten 2 år og 6 mdr. eller 4 år og 3 måneder. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte med.

 

Forudsætninger

Som veterinærsygeplejerske er det vigtigt, at du:

  • Er ansvarsbevidst
  • Er serviceminded
  • Er forberedt på, at dine opgaver inkluderer at skulle aflive dyr
  • Er indstillet på, at skulle løse administrative opgaver
  • Er indstillet på skiftende arbejdstider og akutte arbejdsopgaver

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som bager eller konditor består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Dyreadfærd
  • Anatomi
  • Hygiejne
  • Fysiologi og ernæring.

Du vil også blive undervist i fag som informationsteknologi, lovgivning og organisation samt salg og service.

Læs mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som veterinærsygeplejerske?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet og det efterfølgende hovedforløb kan tages på følgende af landets erhvervsskoler:

Jylland

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som veterinærsygehjælper (trin 1) eller veterinærsygeplejerske (trin 2).

Veterinærsygehjælper

Du kommer til at være dyrelægens højre hånd og foretage undersøgelser på dyr og give dem den rette behandling. Du lærer også at betjene kunder og at pleje dyr.

Veterinærsygeplejerske

Her kan du vælge i mellem specialerne heste eller smådyr. Du lærer at kunne yde førstehjælp på dyrene, laboratoriearbejde, at tage prøver på dyrene og gøre dyrlægens udstyr klar.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelsen

Oftest kommer veterinærsygeplejersker til at arbejde på dyreklinikker eller dyrehospitaler, men du kan også finde job inden for laboratoriearbejde.

Ønsker du selvstændigt at kunne hjælpe dyrene uden dyrlægens tilstedeværelse, kan du efter endt uddannelse opnå autorisation. Du skal have arbejdet fuldtid på en dyreklinik i mindst 6 sammenhængende måneder, før du kan søge denne autorisation. Når du har fået denne, har du tilladelse til at behandle dyrene på egen hånd.

Som færdiguddannet veterinærsygeplejerske har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en veterinærsygeplejerskeelev i løn?

Du kan blive klogere på, hvad du får i løn som veterinærsygeplejerskeelev her.

Vær opmærksom på, at din løn kan ændre sig i tilfælde af, at der bliver indgået nye overenskomstaftaler. Du kan spørge din fagforening, hvis du har spørgsmål omkring elevløn, da de kan give dig de præcise svar.