Veterinærsygeplejerskeelev

Drømmer du om et arbejde, hvor du hjælper syge dyr og dyr i nød?

Som veterinærsygeplejerske kommer du til at spille en afgørende rolle for syge dyr. Du lærer at passe og pleje dem samt at assistere dyrlægen ved operationer og fødsler. Du vil også have forskellige administrative kontoropgaver på klinikken.

 

Forudsætninger

Som veterinærsygeplejerske er det vigtigt, at du:

  • Er ansvarsbevidst
  • Er serviceminded
  • Er forberedt på, at dine opgaver inkluderer at skulle aflive dyr
  • Er indstillet på, at skulle løse administrative opgaver
  • Er indstillet på skiftende arbejdstider og akutte arbejdsopgaver

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsens varer enten 2 år og 7 mdr. eller 4 år. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte med.

Uddannelsen som bager eller konditor består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Dyreadfærd
  • Anatomi
  • Hygiejne
  • Fysiologi og ernæring.

Du vil også blive undervist i fag som informationsteknologi, lovgivning og organisation samt salg og service.

Læs mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Specialer

Veterinærsygeplejerske (2 år 7 mdr. – trin 1)

Du kommer til at være dyrelægens højre hånd og foretage undersøgelser på dyr og give dem den rette behandling. Du lærer også at betjene kunder og at pleje dyr.

Veterinærsygeplejerske, heste eller smådyr (4 år – trin 1 + 2)

Her kan du vælge i mellem specialerne heste eller smådyr. Du lærer at kunne yde førstehjælp på dyrene, laboratoriearbejde, at tage prøver på dyrene og gøre dyrlægens udstyr klar

 

Hvad får en veterinærsygeplejerskeelev i løn

Du kan blive klogere på, hvad du får i løn som veterinærsygeplejerskeelev gennem linket herunder.

Veterinærsygeplejerskeelevløn

Vær opmærksom på, at din løn kan ændre sig i tilfælde af, at der bliver indgået nye overenskomstaftaler. Du kan spørge din fagforening, hvis du har spørgsmål omkring elevløn, da de kan give dig de præcise svar.

 

Hvor læses uddannelsen som veterinærsygeplejerske?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet og det efterfølgende hovedforløb kan tages på erhvervsskolen HASENBERG i Kolding.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelsen

Oftest kommer veterinærsygeplejersker til at arbejde på dyreklinikker eller dyrehospitaler, men du kan også finde job inden for laboratoriearbejde.

Ønsker du selvstændigt at kunne hjælpe dyrene uden dyrlægens tilstedeværelse, kan du efter endt uddannelse opnå autorisation. Du skal have arbejdet fuldtid på en dyreklinik i mindst 6 sammenhængende måneder, før du kan søge denne autorisation. Når du har fået denne, har du tilladelse til at behandle dyrene på egen hånd.

Som færdiguddannet veterinærsygeplejerske (med speciale), kan du søge om optagelse på professionsbacheloruddannelsen som jordemoder. Bemærk dog, at der er specifikke krav, du skal opfylde for at kunne søge ind.