Beklædningshåndværkerelev

Vil du lære at mestre diverse syteknikker, og kunne du tænke dig en fremtidig karriere i mode- og livsstilsbranchen? Så er det muligvis uddannelsen som beklædningshåndværker, der kalder på dig.

Uddannelsen som beklædningshåndværker handler om meget mere end nål og tråd. Du kommer til at arbejde med hele processen fra idé til færdigt produkt og får kendskab til de forskellige problematikker, der er i mode- og livsstilsbranchen som for eksempel outsourcing, miljø og produktion.

Uddannelsen varer enten 2 år og 8 måneder eller 3 år og 10 måneder, alt efter om du vælger at afslutte som tekstil- og beklædningsassistent (trin 1) eller som beklædningshåndværker (trin 1 + 2).

 

Forudsætninger

Som skrædder er det centralt at du:

  • Har sans for formgivning, mål og dimensioner
  • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
  • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
  • Er god til at planlægge opgaver
  • Har fokus på kvalitet
  • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
  • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
  • Er indstillet på skiftende arbejdstider i perioder

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold. På skolen vil du blive undervist i fag som design, konstruktion, dokumentation, produktion og tilretning. Du vil også modtage undervisning i både dansk og engelsk.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som beklædningshåndværker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Uddannelsen kan afsluttes som tekstil- og beklædningsassistent (trin 1) eller som beklædningshåndværker med speciale i enten design, konstruktion eller produktion (trin 1 + 2).

Tekstil- og beklædningsassistent

Med specialet tekstil- og beklædningsassistent lærer du blandt andet om kundebetjening samt almindelig symetoder og maskiner.

Beklædningshåndværker

Vælger du at fortsætte på trin 2 som beklædningshåndværker, vil fokus være på udføring af design- og udviklingsopgaver, udvikling af modeller samt udarbejdelse af materiale- og prisberegning. Du vil også opnå viden om produktionsstyring og kvalitet. Du kan specificere din uddannelse yderligere indenfor følgende områder: design, konstruktion eller produktion af tøj, pelse og hatte.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet beklædningshåndværker kan du både få job i mindre virksomheder med egen systue eller i store mode- og handelshuse, der også beskæftiger sig med udlandsproduktion.

Med uddannelsen som beklædningshåndværker har du adgang til videregående uddannelser. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en beklædningshåndværkerelev i løn?

Som elev modtager man løn under sit forløb. Du kan blive klogere på, hvad en elev får i løn under lønforhold. Hvis du vil se hvad en beklædningshåndværkerelev får i løn, kan du finde det i overenskomsten indenfor faget her.

Overenskomsten, der er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere, afgøre, hvad du kan få i elevløn. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, da det vil kunne ændre din løn.

Har du spørgsmål angående elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.