Bygningsmalerlærling

Vil du være med til at give dine omgivelser lidt ekstra kulør og lære et håndværk, som kan beundres af mange?

På uddannelsen som bygningsmaler lærer du at behandle og male murværk, træværk samt metalflader. Du får blandt andet indsigt i farvelære, malingstyper, materialer og forskellige maleteknikker. Arbejdet foregår både udendørs og indendørs. Typisk indgår du i et samarbejde med mange andre. Det kan for eksempel være andre malere eller bygningshåndværkere. Det er derfor vigtigt, du er struktureret, punktlig og formår at overholde en deadline. Derudover vil du arbejde med at rådgive kunder. Det kræver at du har stilsans og følger med i nye trends og teknikker.

Uddannelsen varer 4 år og 3 måneder, hvis du tager den som en almindelig erhvervsuddannelse og 4 år 6 måneder, hvis du tager den som et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som bygningsmaler er det centralt at du:

 • Er indstillet på at have skiftende arbejdspladser
 • Kan arbejde i højder
 • Er indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs
 • Har normalt farvesyn og sans for farver, formgivning og design
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Har god fysik
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

Du vil på skolen modtage undervisning i blandt andet farvelære, materialelære, tegning, opmåling samt matematik. Foruden disse fag vil du du også prøve kræfter med fag som produktudvikling, produktion og service, arbejdsmiljø og brandbekæmpelse.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet. , Roskilde tekniske skole, EUC sjælland Greve,

 

Bygningsmaleruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik C
 • Kemi C
 • Teknikfag B – byggeri og energi

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som bygningsmaler kan du både blive ansat i større og mindre virksomheder. De fleste er dog ansat i mindre virksomheder. Mange arbejder ofte på byggepladser med mange kolleger fra forskellige brancher. Du vil som uddannet være med i alle arbejdets faser som kunderådgivning, bundbehandling og klargøring samt tapetsering, maling eller lakering af overflader.

Som færdiguddannet bygningsmaler har du adgang til videregående uddannelser. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, der har en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en bygningsmalerlærling i løn?

For at få mere at vide om, hvad en bygningsmalerlærling får i løn, kan du bruge lønberegneren.

Lønnen er bestemt udfra en overenskomstaftale, der indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan blive indgået en nye overenskomstaftale, der kan påvirke, hvad du får i elevløn, derfor skal du huske at holde dig opdateret. Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da kan sikre dig de præcise svar.