Finmekanikerlærling

Besidder du teknisk snilde og vil du være den, der sørger for, at de små dele i forskellige mekanikker kommer til at sidde helt rigtigt?

På uddannelsen som finmekaniker kommer du til at lære om reparation og fremstilling af forskelligt finmekanik som for eksempel mekanikken i maskiner, våben, låse m.v. Du får indgående kendskab til de værktøjer, der bruges i produktionen herunder aflæsning og konstruktion af tekniske tegninger.

Uddannelsen varer enten 2 år eller 4 år og 6 måneder. Dette afhænger af, om du vælger at afslutte uddannelsen efter trin 1, eller om du vælger at specialisere dig inden for et bestemt område (trin 1 + trin 2).

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb af enten 20 eller 40 ugers varighed efterfulgt af et hovedforløb, der veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i finmekanisk bearbejdningsteknik, produktudvikling, produktion og service, finmekanisk måle- og kontrolteknik.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som finmekaniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Finmekanikerassistent (2 år)

Som finmekanikerassistent (trin 1) vil du blandt andet lære at producere enkle finmekaniske og låsetekniske dele på computerstyrede maskiner.

Finmekaniker (4 år 6 mdr.)

På specialet som finmekaniker (trin 1 + 2) kommer du til at arbejde med mere avancerede værktøjsmaskiner, og hvordan du blandt andet fremstiller forskellige metaldele på disse.

Låsesmed (4 år 6 mdr.)

Vil du arbejde med tegning, bygning samt montering af almindelige og komplicerede låse og sikringssystemer, så er det specialet som låsesmed, du skal sigte efter.

Våbenmekaniker (4 år 6 mdr.)

Vælger du at specialisere dig som våbenmekaniker (trin 1 + 2), vil du lære om forskellige typer af private såvel som militære våben – herunder hvordan de teknisk er sat sammen.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Afslutter du som finmekaniker vil du typisk kunne få job i større virksomheder. der fremstiller forskellige instrumenter – herunder måleinstrumenter og tandlægeinstrumenter.

Våbenmekanikere finder oftest job i enten politiet eller i forsvaret. Du kan også få job i forretninger med sports- og fiskeriudstyr, hvor de typisk også reparerer sportsvåben.

Langt de fleste låsesmed kommer til at arbejde i mindre virksomheder, der installerer og reparerer låse og sikringssystemer.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at læse videre på følgende erhvervsakademiuddannelser: Produktionsteknolog, Automationsteknolog (kun hvis du har speciale som finmekaniker eller våbensmed) og Driftsteknolog – Offshore (kun hvis du har speciale som finmekaniker eller våbensmed). Du kan kan også læse videre på professionsbacheloren i Eksport og teknologi.

 

Hvad får en finmekanikerlæring i løn?

Læs mere om, hvad en finmekanikerlærling får i løn ved at bruge løngrisen gennem linket herunder.

Lønforhold

Lønnen er bestemt af den overenskomst, der er aftalt mellem fagforening og arbejdsgivere. Du skal huske at holde dig opdateret, da nye overenskomstaftaler kan blive indgået, hvilken kan påvirke, hvad du får i elevløn.

Har du spørgsmål angående elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de kan give de præcise svar.