Møbelsnedkerlærling og orgelbygger

Er du en vaskeægte håndværker og drømmer du om at fremstille og vedligeholde enten møbler eller orgler?

På uddannelsen som møbelsnedker eller orgelbygger lærer du både at lave tegninger og beregninger og får et dybdegående kendskab til både materialer, værktøjer og de maskiner, der bruges i fremstillingsprocessen. Du lærer både om det traditionelle håndværk og at fremstille ved hjælp af computerstyrede maskiner.

Uddannelsen varer 4 år og 3 måneder, og du kan selv vælge, om du vil afslutte som møbelsnedker eller orgelbygger. Tager du uddannelsen med eux-forløb, varer den ligeledes 4 år og 3 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som møbelsnedker eller orgelbygger er det centralt at du:

 • Har god fysik og er indstillet på manuelt arbejde
 • Har lyst til at arbejde med teknik, maskiner og værktøj
 • Har lyst til at arbejde med it-styrede maskiner og værktøj
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er kreativ og har sans for design

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • IT og CAM/CAD
 • Design og formgivning
 • Industriel og håndværksmæssig fremstilling af plademøbler, møbler og siddemøbler
 • Montering af elementer
 • Arbejdsmiljø
 • Orglets klanglige materialer

Du vil også få fag som matematik og teknologi på F-niveau.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som møbelsnedker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan enten vælge at specialisere dig som møbelsnedker eller orgelbygger.

Møbelsnedker

På dette speciale er der fokus på fremstillingen af møbler og inventar. Du lærer at arbejde med idé, tegning og planlægning samt at samle, pudse og give produkterne det sidste finish.

Orgelbygger

Her får du specifik viden om, hvordan orgler både fremstilles og efterfølgende vedligeholdes. Du lærer også at opsætte og stemme dem.

 

Møbelsnedkeruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, fysik C og teknologi C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknologi B
 • Teknikfag B, byggeri og energi.

Du kan blive klogere på at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Afslutter du som møbelsnedker, kan du blive ansat i små såvel som store virksomheder, der specialiserer sig i fremstillingen af møbler og inventar. Som orgelbygger kan du typisk finde arbejde i et orgelbyggeri eller arbejde med at stemme og vedligeholde kirkeorgler.

Du har efter uddannelsen flere muligheder for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med EUX, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial eksamen.

 

Hvad får en møbelsnedkerelev i løn?

Du kan se, hvad du kan få i løn som møbelsnedkerelev her.

Din elevløn er bestemt af den overenskomstaftale, der indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. Du skal dog huske at holde dig opdateret, da en ny overenskomstaftale kan påvirke, hvad du får i løn som elev.

Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.