Murerlærling

Er du til mørtel og værktøj mellem hænderne, og ønsker du en uddannelse inden for et håndværk, der handler om at skabe fede resultater?

På mureruddannelsen får du grundlæggende viden om husbyggeri – herunder materialelære, teknikker, aflæsning af arbejdstegninger, pudsning af facader og meget mere. Du lærer om de forskellige sten og fliser, og om hvordan de holdes sammen med fuge og mørtel.

Uddannelsen er for dig, der trives med fysisk arbejde, som primært foregår udenfor.

 

Forudsætninger

Som murer er det centralt at du:

 • Har god fysik
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Er indstillet på at arbejde udendørs
 • Kan arbejde i højder
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde i et arbejdssjak og samarbejde med andre faggrupper
 • Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer

 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen varighed afhænger af, om du tager den som en almindelig erhvervsuddannelse eller som et eux-forløb. Tager du uddannelsen som en almindelig erhversuddannelse varer den 3 år og 11 måneder, tager du den som et eux-forløb, varer den 4 år 3 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb af enten 20 eller 40 ugers varighed efterfulgt af et hovedforløb, der veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleforløb.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i murerteknik, fliseteknik, digitalt byggeri, tegning og systemstillads. Du vil også få fag som matematik, arbejdsmiljø samt byggeri og samfund.

Læs mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som murer?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Mureruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din elektrikeruddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C.

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Langt de fleste nyuddannede murere bliver ansat i murerfirmaer, men du kan også ansættes i entreprenørfirmaer til gennemførelse af bygningsrelaterede opgaver.

Du har efter endt uddannelse mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, der har en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en murerlærling i løn?

Læs mere om, hvad du som murelærling kan få i løn her.

Lønnen bestemmes af overenskomsten, som er indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. Du skal dog holde dig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, da det kan ændre, hvad du får i elevløn.

Har du spørgsmål angående elevløn, bør du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.