Skorstensfejerlærling

Kunne du tænke dig at arbejde i højden, og er du ikke bange for at få lidt sod på fingrene?

Som skorstensfejer kommer du til at rense kedler, skorstene og rørsystemer. Foruden at lære om de forskellige renseteknikker, kommer du også til at stifte bekendtskab med, hvordan du rådgiver kunder optimalt, hvis der fx er behov for nyt fyr eller varmeanlæg. Du lærer også, hvordan brande forebygges.

Uddannelsens varighed er 4 år og 6 mdr. hvor du afslutter med specialet som skorstensfejer.

 

Forudsætninger

Som skorstensfejer er det centralt at du:

 • Kan vise hensyn – du arbejder ude hos kunder i deres private hjem
 • Skal have ren straffeattest på udvalgte områder
 • Har ordenssans
 • Har fokus på sikkerhed og kvalitet
 • Har god fysik
 • Er indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs
 • Ikke er højdeskræk

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Elteknik
 • Gasteknik
 • Fyringsteknik
 • Renseteknik
 • Grundlæggende rådgivning

Du vil også få fag som dansk, matematik og brandteknisk viden.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som skorstensfejer?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet samt hovedforløbet kan tages på:

 

Specialer

Skorstensfejer

En skorstensfejers arbejdsområder spænder bredt. Som skorstensfejer kommer du til at lave målinger, beregninger samt at udføre kontrol og godkendelse samt brandtekniske undersøgelser. Jobbet som skorstensfejer kræver også, at du besidder et stort servicegen, da en vigtig del af jobbet handler om at rådgive kunder.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Hvert distrikt i Danmark har en ansvarlig skorstensfejermester, som er ansat af den pågældende kommune. Som færdigudlært skorstensfejersvend skal du ansættes af en af mestrene. Ønsker du selv at blive mester, skal du efteruddanne dig. En skorstensfejer arbejder både med private kunder og større virksomheder.

Du har efter endt uddannelse mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en skorstensfejerlærling i løn?

Du kan blive klogere på, hvad du kan få i løn som skorstensfejerlærling her.

Din elevløn er bestemt af den overenskomst, som aftalt mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan blive indgået en ny overenskomstaftale, der kan påvirke din løn, du bør derfor holde dig opdateret.

Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som give de præcise svar.