Skorstensfejerelev

Kunne du tænke dig at arbejde i højden?

Uddannelsen som skorstensfejer holder fast i stolte gamle traditioner. Du får ansvar for at rense kedler, skorstene og rørsystemer. På uddannelsen vil du lære om forskellige former for renseteknik, fyrringssystemer, brændsel, love og regler. Derudover går en stor del af arbejdet også ud på at rådgive kunderne om f.eks. nyt fyr eller varmeanlæg, og samtidigt er det også dig, som har ansvaret for at måle, kontrollere og godkende varmeanlæg, fyr og skorstene.

Uddannelsens varighed: 2 år – 4 år 6 mdr.

Undervisning

Du vil blive undervist i dansk, matematik og grundlæggende lovgivning. Derudover skal du have områdefagene brandteknisk viden, el-, fyrings-, rense- og gasteknik.

Specialer

Kedelanlægstekniker (2 år)

Her lærer du at lave eftersyn og rensning af skorstene og kedelanlæg.

Skorstensfejer (4 år 6 mdr.)

Du kommer til at lave målinger, beregninger og kontrol ad skorstene. Du skal kunne rådgive kunder og lave brandtekniske undersøgelser

Muligheder

Du vil komme til, at arbejde ved kommunerne, hvor du vil arbejde for en skorstensfejemester eller du kan vælge selv, at blive skorstensfejermester, hvilket dog kræver efteruddannelsen for, at blive det.

I forhold til fremtiden kan du videreuddanne dig til driftsteknolog offshore, produktionsteknolog og professionsbachelor i eksport og teknologi.