Smedelærling

Drømmer du om at arbejde med et klassisk gammelt håndværksfag?

På uddannelsen som smed kommer du til at beskæftige dig med metal. Du lærer om de forskellige typer, og hvordan det kan formes. Uddannelsen som smed kræver, at du følger med i de nyeste teknikker inden for faget, da en stor del af arbejdet handler om at udvælge det rette metal og den rette arbejdsteknik.

Uddannelsen varer mellem 2 år og 6 måneder og 4 år og 6 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Vælger du at tage den med eux-forløb, varer uddannelsen 5 år.

Du kan blive klogere på, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som smed er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med metal både på et værksted og ude hos kunder
 • Har god fysik, da arbejdet kan kræve tunge løft
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Kan læse og forstå instruktioner og arbejdstegninger
 • Er god til matematik

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

I løbet af dine skoleophold vil du blandt andet blive undervist i maskinel og manuel bearbejdning og måleteknik og materialeforståelse. Du vil også få fag som dansk, engelsk og matematik.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som smed?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med hele 6 specialer: Bearbejdningssmed, klejnsmed, rustfast smed, energitekniker, maritim smed (trin 2) eller svejser

Bearbejdningssmed (trin 1)

Her kommer du til at udføre almindelige bearbejdningsopgaver – såsom skæring, bukning og klipning. Du kommer også til at udføre simple svejseopgaver.

Klejnsmed (trin 2)

Som klejnsmed lærer du at udarbejde forskellige produkter i stålplader og stålprofiler. Du kan også være en del af producering af vindmølletårne, broer og meget mere. En stor del af arbejdet vil være svejserarbejde. Som Klejnsmed kommer du også til at arbejde med computersystemer (CNC).

Rustfast smed (trin 2)

Med specialet som rustfast smed lærer du at arbejde med rustfrie materialer. Du vil typisk fremstille rustfri beholdere og rørsystemer. Under underuddannelsen får du også mulighed for at tage svejsercertifikat.

Engeriteknik (trin 2)

På dette speciale kommer du til at arbejde med alle former for rør og anlæg. Det vil blandt andet være til drikkevand, central- og fjernvarme. Du lærer derudover at lave systemer, hvor du bukker, skærer og svejser rør sammen.

Maritim smed (trin 2)

Som maritim smed kommer du til at konstruere, reparere og vedligeholde skibe. Du vil blandt andet udføre almindelige smedeopgaver såsom svejsning, bukning, boring og skæring.

Svejser

Som svejser lærer at lave komplekse svejseopgaver såsom at tilskære og sammensætte alle former for metaldele. Under uddannelsen vil du få et svejsercertifikat.

 

Smedeuddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – udvikling og produktion

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som smed er der gode muligheder for at finde job indenfor faget. Alt efter, hvilket speciale du vælger, kan du komme til at arbejde i smedeværksteder, større virksomheder, fjernvarme- kraftværker eller på boreplatforme.

Efter endt uddannelse, har du mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med eux-forløb har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem, der har taget en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en smedelærling i løn?

Bliv klogere på hvad du kan få i løn som smedelærling her.

Din løn som elev afhænger af, hvilken overenskomstaftale, der indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. Indgås der en ny overenskomstaftale, kan din løn ændre sig. Husk derfor at holde dig opdateret.

Har du spørgsmål omkring din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de vil kun give dig de præcise svar.