Bygningssnedkerlærling

Har du hænderne skruet ordentligt på, og vil du arbejde med at fremstille inventar i træ?

Som bygningssnedker kommer du primært til at arbejde med træ og blandt andet lave døre, vinduer og møbler. Du får et indgående kendskab til de forskellige træsorter, og du lærer at betjene de maskiner og værktøjer, der anvendes i processen. Jobbet som bygningssnedker kræver, at du formår at yde god kundeservice, da kunderådgivning er en stor del af jobbet.

Uddannelsen som bygningssnedker varer 4 år og 3 måneder, hvad end du tager den som ordinær erhvervsuddannelse eller som eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUC her.

 

Forudsætninger

Som bygningssnedker er det centralt at du:

 • Har god fysik og er indstillet på manuelt arbejde
 • Er indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs på en byggeplads eller i en produktionshal
 • Kan arbejde i højder
 • Har lyst til at arbejde med teknik, maskiner og værktøj
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Kan arbejde i et arbejdssjak og samarbejde med andre faggrupper

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • IT og CAM/CAD
 • Design og formgivning
 • Byggeri og energiforståelse
 • Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer, døre og trapper
 • Montering af bygningsdele og inventar
 • Plademøbel, lim og finteknik

Du vil også få fag som matematik og teknologi på F-niveau.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som bygningssnedker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Bygningssnedkeruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, fysik C og teknologi C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknologi B
 • Teknikfag B, byggeri og energi

Du kan blive klogere på at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En bygningssnedker arbejder typisk på værksteder, med du kan også finde arbejde på byggepladser og i private hjem. Du kan ligeledes blive ansat i både små og store snedker- og tømrervirksomheder samt i entreprenørfirmaer.

Efter uddannelsen har du mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med EUX, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.