Stenhugger- og stenteknikerlærling

Er du kunstnerisk anlagt, og drømmer du om en uddannelse, hvor du kan få lov at udtrykke det?

Som stenhugger får du et dybdegående kendskab til de forskellige stenarter, og hvordan du hugger og tilpasser dem. Du får også en mere kunstnerisk indsigt i faget, hvor du blandt andet lærer at udsmykke sten med fx skrifttegn. Du får kompetencer til at være i stand til at udvælge den rigtige sten og tegne kunstneriske løsninger.

Uddannelsen som stenhugger varer 4 år og 5 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Vælger du at tage den med et eux-forløb, varer den 4 år og 6 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som stenhugger er det centralt at du:

 • Har god fysik
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Kan arbejde kreativt
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Skrifttegn
 • Hugning og stenkløvning
 • Tegningslære
 • Materialeforståelse

Du vil også få fag som matematik, digital tegning, bygningshistorie samt gaffeltruckkursus.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som stenhugger?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med speciale som enten stenhugger eller stentekniker.

Stenhugger

Med specialet som stenhugger lærer du håndværksmæssigt at restaurere sten. Du få viden om bygningshistorie, skrifttyper og stilarter, så du kreativt kan arbejde med arkitektoniske og skulpturelle emner.

Stentekniker

Som stentekniker vil du arbejde med at udføre stenindustriopgaver. Du vil lave digital opmåling og montere bordplader, vaske m.v. Derudover vil du bruge skære- og fræsemaskiner til at udføre arbejdet.

 

Stenhuggeruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, fysik C og teknologi C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Kemi C
 • Fysik B
 • Teknologi B
 • Teknikfag B – byggeri og energi

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

De fleste stenhuggere og stenteknikere finder job indenfor betonindustrien og i teglværker. Du kan arbejde på stenhuggerværksteder, med gravstene eller med udførelse af monumenter – oftest i samarbejde med en billedhugger.

Efter uddannelsen har du mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med eux, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en stenhuggerlærling i løn?

Som elev vil modtage løn under dit forløb. Du kan blive klogere på, hvad du kan få i løn som stenhuggerlærling her.

Din elevløn afhænger af den overenskomst, der aftalt i dit fag mellem fagforening og arbejdsgivere. Husk at holde dig opdateret omkring en ny overenskomst, da det kan ændre, hvad du får i løn.

Hvis du har spørgsmål omkring din elevløn, bør du kontakte din fagforening, da de kan give dig de præcise svar.