Støberiteknikerlærling

Er du interesseret i at arbejde med metal og støberi?

Som støberitekniker kommer du til at lave forme og støbe ting i metal. Du lærer blandt andet, hvordan skulpturer, skruer til skibe og store kedler støbes. Du lærer også, hvordan de forskellige ting efterbehandles ved hjælp af pudsning og slibning, så resultatet bliver flot.

Uddannelsen tager mellem 2,5 og 4 år. Varigheden afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Introduktion til støbning
  • Kerne- og modelfremstilling
  • Fremstilling af støbegods
  • Efterbehandling

Du vil også få fag som tegningsforståelse og dokumentation, kvalitet og miljø samt iværksætteri og innovation.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som støberitekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Støberiassistent (2 år 6 mdr. – trin 1)

Som støberiassistent er der især fokus på forberedelsen til støbeprocessen. Du lærer også at fremstille kerner samt at rense og efterbehandle de støbte produkter.

Sandstøbning (4 år – trin 1 + 2)

På dette speciale lærer du om smeltning og støbning i materialer som jern og stål. Du får også viden om, hvordan engangsforme fremstilles.

Støbning i permanente forme (4 år – trin 1 + 2)

På dette speciale er der fokus på trykstøbning og kokille støbninger, der bidrager til en glat overflade med høj præcision.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En støberitekniker finder som regel job i industrivirksomheder, der specialiserer sig i jern- og metalstøberi.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelserne Driftsteknolog – Offshore og Produktionsteknolog. Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

 

Hvad får en støberiteknikerlærling i løn?

Du kan blive kogere på lønsatserne for elever og lærlinge herunder.

Lønforhold