Støberiteknikerelev

Er du interesseret i at arbejde med metal og støberi?

Som støberitekniker kommer du til at lave forme og støbe ting i metal. Du lærer blandt andet, hvordan skulpturer, skruer til skibe og store kedler støbes. Du lærer også, hvordan de forskellige ting efterbehandles ved hjælp af pudsning og slibning, så resultatet bliver flot.

Uddannelsen tager mellem 2,5 og 4 år. Varigheden afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som støberitekniker er det centralt at du:

  • Har lyst til at arbejde med metal – enten på værksted eller i en produktionshal
  • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
  • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
  • Kan tåle at arbejde i rum med høj temperatur
  • Har fokus på sikkerhed

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Introduktion til støbning
  • Kerne- og modelfremstilling
  • Fremstilling af støbegods
  • Efterbehandling

Du vil også få fag som tegningsforståelse og dokumentation, kvalitet og miljø samt iværksætteri og innovation.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som støberitekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med specialerne støberiassistent (trin 1) og støberitekniker (trin 2).

Støberiassistent

Som støberiassistent er der især fokus på forberedelsen til støbeprocessen. Du lærer at fremstille kerner samt at rense og efterbehandle de støbte produkter.

Støberitekniker

Ud over det du lærer som støberiassistent, vil du på støberitekniker specialet lære at lave smeltninger og støbninger i blandt andet jern og stål. Du lærer derudover at arbejde med trykstøbning, kokille støbninger og at fremmstille engangsforme.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En støberitekniker finder som regel job i industrivirksomheder, der specialiserer sig i jern- og metalstøberi.

Efter endt uddannelse, har du muligheden for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en støberiteknikerelev i løn?

Som elev har du ret til løn under uddannelsen. Du kan blive kogere på, hvad du kan få i løn som støbeteknikerelev her.

Din løn som elev bestemmes af den overenskomst, der er aftalt indenfor dit fag mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan blive indgået en ny overenskomstaftale, som kan påvirke, hvad du får i elevløn. Husk derfor at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de kan give de præcise svar.