Stukkatørelev

Har du sans for detaljen, og vil du arbejde indenfor et gammelt håndværksfag?

Som stukkatør kommer du til at beskæftige dig med reparationer og udsmykninger af vægge og lofter. Du kommer blandt andet til at arbejde med materialer som gips, kalk og beton. Arbejdet kræver, at du har en kunstnerisk tankegang og er i stand til at tagene og lave modeller i forbindelse med løsningen af en opgave.

Uddannelsen som stukkatør varer 4 år og 3 måneder.

 

Forudsætninger

Som stukkatør er det centralt at du:

 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Har god fysik og kan arbejde i højder
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er interesseret i historie
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Materialeforståelse
 • Digitaltegning
 • Tegningslære
 • Stukteknik

Du vil også få fag som matematik, bygningshistorie og arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som stukkatør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En stukkatør bliver oftest ansat på små værksteder, men du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig. Meget af arbejdet foregår primært ude hos kunden.

Som stukkatør kan du videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en stukkatørelev i løn?

Du vil som stukkatørelev modtager løn under dit forløb. Hvad du får i elevløn, kan læse mere om her.

Din elevløn er bestemt ud overenskomsten, der er indgået indenfor dit fag mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan blive aftalt en ny overenskomst, som kan påvirke din løn som elev, du bør derfor holde dig opdateret.

Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.