Stukkatørelev

Har du sans for detaljen, og vil du arbejde indenfor et gammelt håndværksfag?

Som stukkatør kommer du til at beskæftige dig med reparationer og udsmykninger af vægge og lofter. Du kommer blandt andet til at arbejde med materialer som gips, kalk og beton. Arbejdet kræver, at du har en kunstnerisk tankegang og er i stand til at tagene og lave modeller i forbindelse med løsningen af en opgave.

Uddannelsen som stukkatør varer 4 år og 3 måneder.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Materialeforståelse
  • Digitaltegning
  • Tegningslære
  • Stukteknik

Du vil også få fag som matematik, bygningshistorie og arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som stukkatør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En stukkatør bliver oftest ansat på små værksteder, men du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig. Meget af arbejdet foregår primært ude hos kunden.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Byggekoordinator.

 

Hvad får en stukkatørelev i løn?

Bliv klogere på lønforholdene for elever og lærlinge via linket herunder.

Lønforhold