Tagdækkerlærling

Drømmer du om et job i højden med udsigt over byens tage?

Som tagdækker lærer du alt fra et beklæde diverse tage, til hvilke materialer der der de mest optimale at anvende i de pågældende opgaver. Da en stor del af jobbet omhandler at kunne rådgive kunder om valg af tag, holdbarhed og varmeøkonomi, får du også indsigt i fejl og skader samt hvilke regler, der er indenfor byggebranchen.

Uddannelsen som tagdækker tager 3 år og 9 måneder.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Opmåling og materialeberegning
  • Fugtisolering
  • Kvalitetsbevidsthed
  • Tagdækning
  • Tegningsforståelse

Du vil også få fag som matematik, sikkerhed på tage og informationsteknologi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som tagdækker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet tagdækker, kan du typisk finde arbejde i entreprenørfirmaer og byggefirmaer.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Byggekoordinator og professionsbacheloruddannelsen Bygningkonstruktør.

Hvad får en tagdækkerlærling i løn?

Læs, hvad lønsatserne er for elever og lærlinge via linket herunder.

Lønforhold