Træfagenes byggeuddannelse

Drømmer du om at arbejde med klassiske håndværksfag inden for træ?

På træfagenes uddannelse lærer du primært at bygge og arbejde med træ, men du får også kendskab til andre byggematerialer, der bruges indenfor branchen. Foruden de praktiske arbejdsopgaver lærer du også om rådgivning og vurdering af prisen og kvaliteten på forskellige materialer. Du får også indsigt i, hvordan du selv tegner og planlægger opgaver, og hvordan du betjener de maskiner og det værktøj, der bruges i processen.

Træfagenes byggeuddannelse varer 4 år og 6 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse, og du har mulighed for at specialisere dig som enten tømrer, gulvlægger eller tækkemand.

Tager du uddannelsen med eux-forløb varer den 4 år og 3 måneder. Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som tømrer, gulvlægger eller tækkemand er det vigtigt at du:

 • Har lyst til at arbejde med traditionelt håndværk
 • Har god fysik
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Har sans for arbejdsprocesser, kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Er indstillet på at have skiftende arbejdspladser
 • Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
 • Som gulvlægger skal du være indstillet på at arbejde indendørs
 • Som tømrer og gulvlægger skal du være indstillet på både at arbejde udendørs og i højder

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

I løbet af dine skoleophold vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Værktøj og maskiner
 • Arbejdsmiljø
 • Materialeforståelse
 • Tegning
 • Konstruktion

Du vil også få fag som matematik, engelsk, fremmedsprog, samfundsfag og computerbrug.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses træfagenes byggeuddannelse henne?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer: tømrer, gulvlægger eller tækkemand.

Tømrer

Drømmer du om at blive tømrer, kommer du primært til at udføre arbejdsopgaver og konstruktioner efter dine egne plantegninger. Du lærer også, hvordan de forskellige værktøjer og maskiner vedligeholdes.

Gulvlægger

Her består dit arbejde primært af at lægge gulve – herunder at beregne og måle materialeforbruget til hver gulvlægning.

Tækkemand

Som tækkemand laver du tagkonstruktioner. Derudover udfører du tækning af tage m.m.

 

Træfagenes byggeuddannelse med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B – byggeri og energi

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Både tømrere, gulvlæggere og tækkere finder primært arbejde i byggebranchen. De fleste er typisk beskæftiget i mindre virksomheder eller som selvstændige.

Du har efter endt uddannelse mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad er lønnen på træfagenes byggeuddannelse?

Du kan blive klogere på, hvad du kan få i løn som tømrerlærling her.

Den elevløn, du modtager under dit forløb, er bestemt af den overenskomst, der aftalt indenfor dit fag mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan blive indgået en ny overenskomstaftale, som kan påvirke din løn. Husk derfor at holde dig opdateret.

Hvis du har spørgsmål omkring din elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.