Værktøjsuddannelsen

Er du omhyggelig, præcis og deltageorienteret? Så er du måske lavet af den rette støbning.

Som værktøjsmager bliver dine hænder det allervigtigste værktøj, da de skal kunne lave forme til produktion a plastik- og metaldele, som blandt andet dele til computer, telefoner og legetøj. Udvikling af stanseværktøjer, der bruges til at klippe og udstanse metaldele er også en af værktøjmagerens opgaver.

Værktøjsuddannelsen tager mellem 4,5 år og 5,5 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Varigheden afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med. Tager du uddannelsen med et eux-forløb, var den 5 år.

Du kan læse mere om, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som værktøjsmager er det centralt at du:

 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er indstillet på at arbejde på et værksted eller i en produktionshal

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Fremstilling af værktøjskomponenter
 • Justering og afprøvning af værktøj
 • Værktøjslære
 • Værktøjsteknisk kommunikation

Du vil også få fag som naturfag, samfundsfag og teknisk fremmedsprog.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses værktøjsuddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med et speciale som værktøjsmager (trin 1) eller værktøjstekniker (trin 2).

Værktøjsmager

På specialet som værktøjsmager er der fokus på de forskellige materialer og deres egenskaber. Du lærer at læse komplicerede tegninger, at bruge tekniske tegneprogrammer og computerstyrede værktøjsmaskiner.

Værktøjstekniker

Vælger du at fortsætte på trin 2 og afslutte som værktøjstekniker lærer du at styre og gennemføre projekter. Du lærer også, hvordan værktøj tegnes og konstrueres og at tage hensyn til de juridiske forhold, der er i forbindelse med dette.

 

Værktøjsuddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – udvikling og produktion

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Efter endt uddannelse kan du typisk finde beskæftigelse på værksteder i metal- eller plastindustrien.

Du har efter uddannelsen flere muligheder for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med EUX, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial eksamen.

 

Hvad er lønnen på værktøjsuddannelsen?

Du kan blive klogere på, hvad du kan få i elevløn her.

Din elevløn er sat ud fra den overenskomst, som er aftalt mellem fagforening og arbejdsgivere indenfor dit fag. Husk at holde dig opdateret, da der kan blive lavet en ny overenskomstaftale, der kan påvirke, hvad du får i løn.

Hvis du har spørgsmål, der omhandler din elevløn, bør du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.