Værktøjsuddannelsen

Vil du kunne skabe værktøjer, som kan hjælpe andre til at udføre deres arbejdet?

Som værktøjsmager lærer du at lave et færdigt stykke værktøj og reparere og vedligeholde det både manuelt og via en maskine. Du kommer til at arbejde med tekniske tegneprogrammer og computerstyrede værktøjsmaskiner, og lærer herigennem også at lave plasticdele til fx høreapparater. Det er en fordel, hvis du har teknisk snilde og sans for detaljer.

Du har mulighed for at uddanne dig med EUX, og tager dermed uddannelsen på et gymnasialt niveau.

Uddannelsens varighed: 4 år 6 mdr

Undervisning

Du vil blive undervist i naturfag, samfundsfag og fremmedsprog. Derud over skal du have områdefagene fremstilling af værktøjskomponenter, justering og afprøvning, værktøjslære og værktøjsteknisk kommunikation.

 

Specialer

Værktøjsmager (4 år 6 mdr.)

Her kommer du til at arbejde med forskellige materialer. Du kan læse arbejdstegninger, og bruge tekniske tegneprogrammer og computerstyrede værktøjsmaskiner.

Værktøjstekniker (4 år 6 mdr.)

Du lærer at designe og konstruere værktøjer.

 

Muligheder

Du kan komme til at arbejde ved forskellige virksomheder, der producerer værktøj af forskellige materialer fx plastik- eller metalvirksomheder.

I forhold til fremtiden kan du videreuddanne dig til maskinmester, produktionsteknolog og professionsbachelor i eksport og teknologi.