VVS-energiuddannelsen

Vil du blive ekspert inden for vand, varme, gas og ventilation og vil du lære, hvordan vi undgår at lede for meget CO2 ud i atmosfæren?

Som VVS- og energispecialist får du en grundlæggende viden om de installationer, der er energiforsyndende i fx beboelser og i industrien. Du lærer også at rådgive om materialer, pris og kvalitet.

VVS- og energiuddannelsen varer mellem 4 år og 3 måneder og 4 år og 6 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse – dette afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte med.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb varer den 4 år og 9 måneder. Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som Vvs-tekniker er det centralt at du:

 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er indstillet på at arbejde på et værksted eller i en produktionshal

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Brug af værktøj og maskiner
 • At skære gevind, lodde og svejse
 • Materialeforståelse
 • Tegning og konstruktion
 • Arbejdsmiljø

Du vil også få fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag samt computerbrug.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses VVS- og energiuddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte din uddannelse med speciale som vvs-installationstekniker, blikkenslager og vvs, vvs-energispecialist eller ventilationstekniker.

VVS-installationstekniker

Med speciale som vvs-installationstekniker arbejder du selvstændigt i private hjem, på byggepladser eller store arbejdspladser. Du vil har styr på vand i hanerne, varme i radiatorerne og gas i komfuret samt Installation af velfærdsteknologiske løsninger.

Blikkenslager og vvs

Som blikkenslager og vvs klipper og former du tagplader og beklæder tage med dem. Du monterer derudover tagrender og nedløbsrør.

VVS-energispecialist

Her er dit speciale opvarmningsanlæg af enhver art, hvad enten det er oliefyr, gasfyr, fjern-varmeanlæg, solvarme, biogas eller halmfyr. Du måler og laver reguleringer og har miljøet med i baghovedet, når du skal rådgive kunder.

Ventilationstekniker

Som ventilationstekniker er dit fokus på at sikre et godt indeklima. Du kommer til at arbejde med ventilationsanlæg, som du monterer og reparerer.

 

VVS- og energiuddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – byggeri og energi

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Dine fremtidige jobmuligheder afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med. Du kan blandt andet blive ansat som vvs-uddannet i gas- og fjernvarmeselskaber, offshoreindustrien, i firmaer der specialiserer sig inden for ventilation samt i blikkenslagerfirmaer.

Har du lyst til at videreuddanne dig efter endt erhvervsuddannelse, har du mulighed for det. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, har du samme muligheder for videreuddannelse som dem med en gymnasial eksamen.

 

Hvad er lønnen på VVS- og energiuddannelsen?

Du kan blive klogere på, hvad du kan få i elevløn her.

Din elevløn afhænger af, hvilken overenskomst der er aftalt mellem fagforening og arbejdsgivere indenfor dit fag. Der kan blive indgået en ny overenskomstaftale, der kan ændre din løn, så husk at holde dig opdateret.

Hvis du har spørgsmål, der omhandler din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.