Automatik-og procesuddannelsen

Har du teknisk snilde, og forstår du dig på maskiner?

Automatik- og procesuddannelsen er for dig, der godt kan lide at arbejde med maskiner. Det er essentielt, at du har en interesse for teknik, da du kommer til at beskæftige dig med mange forskellige tekniske processer. Du kommer til at arbejde med alt lige fra rulletrapper til maskiner til produktion. På uddannelsen vil du lære at finde fejl, reparere og opstille automatiske maskiner.

Automatik- og procesuddannelsen varer mellem 2,5 år og 5,5 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Dette afhænger af, hvilket speciale du afslutter uddannelsen med. Tager du uddannelsen med et eux-forløb, varer den 5 år.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux- forløb her.

 

Forudsætninger

Som automatiktekniker er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med teknik, mekanik og elektronik
 • Er god til it, matematik og engelsk
 • Har logisk sans
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Fysik
 • Elektronik
 • Fejlfinding
 • Hydraulik og pneumatik
 • Robotteknologi
 • Plc-programmering

Du vil også modtage undervisning i fag som engelsk, iværksætteri og innovation samt produktudvikling, produktion, service og sikkerhed. Fag som matematik og dansk er også en del af uddannelsen.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses automatik- og procesuddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som automatikmontør (trin 1) eller med speciale som elevatortekniker, automatiktekniker, automatiktekniker i elektrobranchen (trin 2) eller automatiseringstekniker (trin 3).

Automatikmontør

Som automatikmontør kommer du til at bygge og reparere motorer og pneumatisk kredsløb.

Elevatortekniker

Med specialet som elevatortekniker kommer til at beskæftige dig med elevatorer, rullertrapper og rullefortov – herunder eftersyn og vedligeholdelse af disse.

Automatiktekniker

På dette speciale lærer du blandt andet at opbygge og indkøre fuldautomatiske anlæg.

Automatiktekniker i elektrobranchen

Som automatiktekniker specialiserer du dig i automatik i industrien. Du lærer at lave maskiner og gøre dem klar, så de kan indgå i en produktion. Du kommer til at beskæftige dig med industrien og automatik heri.

Automatiseringstekniker

Dette speciale er en overbygning på automatiktekniker. Du vil her blandt andet arbejde med robotteknologi og robotteknologiens anvendelse i industrien.

 

Automatik- og procesuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage automatik- og procesuddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. d   el: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialtniveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – udvikling og produktion

Du kan læse mere om at tage en erhversuddannelse med eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en afsluttet automatik- og procesuddannelse kan du blandt andet få job i industrien, i elektronikvirksomheder, på store skibe, på kraftvarmeværksteder og i robotvirksomheder.

Efter endt uddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får man i løn på automatik- og procesuddannelsen?

Du har ret til elevløn under forløbet. Læs mere om, hvad du kan få i elevløn her.

Den elevløn, du modtager, under dit forløb afhænger den overenskomst, der er aftalt mellem fagforening go arbejdsgivere indenfor dit fag. Husk at holde dig opdateret, da der kan blive indgået en ny aftale, der påvirker din løn.

Hvis du har spørgsmål, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.