Automatik-og procesuddannelsen

Har du teknisk snilde, og forstår du dig på maskiner?

Automatik- og procesuddannelsen er for dig, der godt kan lide at arbejde med maskiner. Det er essentielt, at du har en interesse for teknik, da du kommer til at beskæftige dig med mange forskellige tekniske processer. Du kommer til at arbejde med alt lige fra rulletrapper til maskiner til produktion. På uddannelsen vil du lære at finde fejl, reparere og installere maskiner.

Automatik- og procesuddannelsen varer mellem 2 år og 6 måneder og 4 år og 6 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Dette afhænger af, hvilket speciale du afslutter uddannelsen med. Tager du uddannelsen med et eux-forløb, varer den 5 år.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux- forløb her.

Læs mere

 

Forudsætninger

Som automatiktekniker er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med teknik, mekanik og elektronik
 • Er god til it, matematik og engelsk
 • Har logisk sans
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Fysik
 • Elektronik
 • Fejlfinding
 • Hydraulik og pneumatik
 • Robotteknologi

Du vil også modtage undervisning i fag som engelsk, iværksætteri og innovation samt produktudvikling, produktion, service og sikkerhed. Fag som matematik og dansk er også en del af uddannelsen.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses automatik- og procesuddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Automatikmontør (2 år 6 mdr.)

Her kommer du til at bygge og reparere motorer og pneumatisk kredsløb.

Automatiktekniker (4 år 6 mdr.):

Du lærer blandt andet at udvikle fuldautomatiske anlæg.

Automatiktekniker i elevatorbranchen (4 år 6 mdr.):

Du kommer til at beskæftige dig med elevatorer og rullertrapper – herunder eftersyn og vedligeholdelse af disse.

Automatiktekniker i elektrobranchen (4 år 6 mdr.)

Du lærer at lave maskiner og gøre dem klar, så de kan indgå i en produktion. Du kommer til at beskæftige dig med industrien og automatik heri.

 

Automatik- og procesuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage automatik- og procesuddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. d   el: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialtniveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – udvikling og produktion

Du kan læse mere om at tage en erhversuddannelse med eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en afsluttet automatik- og procesuddannelse kan du blandt andet få job i industrien, i elektronikvirksomheder, på store skibe m.v.

Har du afsluttet uddannelsen på trin 2. kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

Hvad får man i løn på automatik- og procesuddannelsen?

Læs mere om, hvad du kan få i elevløn ved at bruge løngrisen som beregner gennem linket herunder.

Lønforhold

Den elevløn, du modtager, under dit forløb afhænger den overenskomst, der er aftalt mellem fagforening go arbejdsgivere indenfor dit fag. Husk at holde dig opdateret, da der kan blive indgået en ny aftale, der påvirker din løn.

Hvis du har spørgsmål, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.