CNC-teknikeruddannelsen

Har du teknisk snilde, og vil du lære at programmere forskellige maskiner?

Som CNC-tekniker beskæftigere du dig med metal, og hvordan det kan formes i computerstyrede CNC-maskiner. Du lærer blandt andet, hvordan maskinen programmeres, så den ved, hvor den skal bore, dreje eller fræse i metallet. En CNC-tekniker arbejder overvejende med computerstyrede systemer, men det er også vigtigt, at du kan arbejde med dine hænder.

CNC-teknikeruddannelsen varer mellem 2 og 3 år alt afhængig af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som CNC-operatør er det centralt at du:

  • Har lyst til at arbejde med metal – enten på værksted eller i en produktionshal
  • Har lyst til at arbejde med teknik og it-styrede maskiner
  • Er god til at bruge dine hænder
  • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
  • Har rumlig forståelse og sans for formgivning

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

I løbet af dine skoleophold vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • CNC-teknisk bearbejdning
  • Datastyret bearbejdning
  • Fagtegning
  • Måleteknik
  • Tolerancer

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som CNC-tekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som CNC-assistent (trin 1) eller CNC-tekniker (trin 2).

CNC-assistent

Her får du grundlæggende viden om computerbrug i forbindelse med styring og forarbejdning af metal.

CNC-tekniker

Som CNC-tekniker arbejder du med computersystemer og lærer at bore, fræse og dreje med både almindelige maskiner og CNC-maskiner.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært kan du typisk finde arbejde indenfor jern- og metalindustrien. Det kan blandt andet være i større produktionsvirksomheder og i mindre maskin- og værktøjsvirksomheder.

Du har efter endt uddannelse muligheder for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en CNC-teknikerelev i løn?

Du kan se, hvad du kan få i løn som CNC-teknikerelev her. Der kan du bruge løngrisen til beregne, hvad du kan få i elevløn.

Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give de præcise svar.