CNC-teknikeruddannelsen

Har du teknisk snilde, og vil du lære at programmere forskellige maskiner?

Som cnc-tekniker beskæftigere du dig med metal, og hvordan det kan formes i computerstyrede cnc-maskiner. Du lærer blandt andet, hvordan maskinen programmeres, så den ved, hvor den skal bore, dreje eller fræse i metallet. En cnc-tekniker arbejder overvejende med computerstyrede systemer, men det er også vigtigt, at du kan arbejde med dine hænder.

Cnc-teknikeruddannelsen varer mellem 2 og 3 år alt afhængig af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som Cnc-operatør er det centralt at du:

  • Har lyst til at arbejde med metal – enten på værksted eller i en produktionshal
  • Har lyst til at arbejde med teknik og it-styrede maskiner
  • Er god til at bruge dine hænder
  • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
  • Har rumlig forståelse og sans for formgivning

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

I løbet af dine skoleophold vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Cnc-teknisk bearbejdning
  • Datastyret bearbejdning
  • Fagtegning

Du vil også få fag som måleteknik og materialeforståelse.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som cnc-tekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Cnc-assistent (2 år – trin 1)

Her får du grundlæggende viden om computerbrug i forbindelse med styring og forarbejdning af metal.

Cnc-tekniker (3 år – trin 2)

Som Cnc-tekniker arbejder du med computersystemer og lærer at bore, fræse og dreje med både almindelige maskiner og cnc-maskiner.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært kan du typisk finde arbejde indenfor jern- og metalindustrien. Det kan blandt andet være i større produktionsvirksomheder og i mindre maskin- og værktøjsvirksomheder.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

 

Hvad får en cnc-teknikerelev i løn?

Du kan se, hvad du kan få i løn som cnc-teknikerelev gennem linket herunder. Der kan du bruge løngrisen til beregne, hvad du kan få i elevløn.

Lønforhold

Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give de præcise svar.