Data- og kommunikationsuddannelsen

Vil du have en karriere, hvor du kan slippe din indre it-nørd løs?

Data- og kommunikationsuddannelsen er for dig, der er interesseret i it-systemer inden for kontorområdet – såsom telefoner, computere og kopimaskiner. Du lærer blandt andet om fejlfinding, reparation og installering af forskelligt it-udstyr. I dir arbejde kommer du primært til at beskæftige dig med at udvikle, opbygge eller vedligeholde it-systemer – arbejdet kræver altså kendskab til de nyeste teknikker indenfor faget.

Data- og kommunikationsuddannelsen var mellem 3 og 5,5 år som ordinær erhvervuddannelse. Varigheden afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med. Tager du uddannelsen med et eux-forløb, varer den 6 år.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux herunder.

Læs mere

Forudsætninger

Som it-supporter er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med it og teknik
 • Er god til at læse instruktioner og manualer på engelsk
 • Er serviceminded og god til at hjælpe og vejlede andre
 • Har fokus på kvalitet og detaljer

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Computerteknologi
 • Informationsteknologi
 • Operativsystemer
 • Netværk og fejlfinding
 • Programmering

Du vil også få fag som engelsk, dansk, matematik og fysik.

Bliv klogere på enerhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses data- og kommunikationuddannelsen henne?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer

It-supporter (3 år – trin 1)

På dette speciale kommer du til at beskæftige dig med opsætning, opdatering og vedligeholdelse af pc’ere og netværk.

Teleinstallationstekniker (3 år 6 mdr. – trin 1)

Her lærer du at installere og vedligeholde teleapparater.

Telesystemtekniker (4 år 6 mdr. – trin 2)

På dette speciale lærer du at installere og opsætte telekommunikationsudstyr samt at opbygge trådløse netværk.

Datatekniker, infrastruktur eller programmering (5 år 6 mdr. – trin 2)

Som datatekniker kan du have speciale i enten infrastruktur eller programmering. Som datatekniker med speciale i infrastruktur lærer du at opbygge komplekse netværk og implementere sikkerhedsløsninger. Vælger du at specialisere dig indenfor programmering, er der fokus på udvikling af programmer, it-systemer, databasesystemer og apps.

 

Data- og kommunikationsuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, informationsteknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Informationsteknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B – design og produktion

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært kan du finde arbejde i både private og offentlige virksomheder, der beskæftiger sig indenfor faget. Du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Hvad får man i løn på data- og kommunikationsuddannelsen?

Beregn hvad du kan få i elevløn ved at bruge løngrisen gennem linket herunder.

Lønforhold

Din elevløn bestemmes ud fra en overenskomst, som er en aftale, der er indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan komme en ny overenskomst, som kan påvirke, hvad du kan i elevløn. Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret på området.

Hvis du har spørgsmål angående din løn som elev, kan du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.