Elektrikerlærling

Er du i stødet til en uddannelse, der kræver lys i pæren? Så bliv elektrikerlærling!

På uddannelsen som elektriker lærer du, foruden at lave strøm til lys i bygninger, at reparere og skifte ledninger og kontakter. Du får også viden om, hvordan du installerer og vedligeholder computerstyrede elsystemer – det kunne for eksempel være i form af computernetværk, industrirobotter eller telefon- og alarmanlæg.

Uddannelsen som elektriker varer 3-5 år alt efter, hvilket trin du vælger at afslutte uddannelsen på, og om du vælger at tage uddannelsen med et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

Forudsætninger

Som elektriker er det centralt at du:

 • Er god til it og matematik
 • Har logisk sans
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Har normalt farvesyn
 • Kan læse og forstå arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger
 • Kan udarbejde dokumentation i forbindelse med dit arbejde
 • Kan sætte dig ind i love og regler inden for områder
 • Er serviceminded

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som elektriker består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

På skolen undervises du i fag som el-teknik, måleteknik, el-installation, netværksteknik og teknik til styring, regulering og opbygning af alarmsystemer. Foruden disse fag vil du modtage undervisning i matematik, naturfag og engelsk. Du vil også lære om love, regler samt sikkerhed.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som elektriker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som elektriker 1 eller elektriker 2.

Elektriker 1

Som elektriker 1 lærer om installationsteknik, bygningsautomatik, styring-, regulerings- og kommunikationsteknik.

Elektriker 2

Her lærer du det samme som på elektriker 1, men derudover kommer du også til at arbejde med udviklingsorienterede opgaver inden for el. Du kommer også til at beskæftige dig med procesanlæg, robotteknologi, cleantech, kommunikationsnetværk og Building Management Systemer.

 

Elektrikeruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din elektrikeruddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, informationsteknologi C og fysik C.

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Informationteknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – byggeri og energi

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som elektriker kan du både komme til at arbejde i private og offentlige virksomheder. Dine arbejdsopgaver vil afhænge meget af virksomheden samt det speciale, du vælger.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse en videregående uddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, der har en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en elektrikerlærling i løn?

Bliv klog på, hvad en elektrikerlærling får i løn ved at klikke dig ind på linket her.

Hvis har spørgsmål angående din elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.