Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Har du teknisk snilde og kunne du tænke dig at fremstille og reparere elektronisk udstyr?

På elektronik- og svagstrømsuddannelsen opnår du en grundlæggende viden om teknikken bag mange former for elektronisk udstyr. Du kommer til at lære om forskellige systemer og teknologier, fejlfinding og reparationsmetoder – det er derfor vigtigt, at du har teknisk indsigt og er fagligt stærk i både matematik og engelsk.

Uddannelsen har en varighed på mellem 4,5 og 5,5 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Tager du elektronik- og svagstrømsuddannelsen med et eux-forløb, tager uddannelsen 5 år.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Det centralt, at du:

 • Er god til it, matematik og engelsk
 • Har lyst til at arbejde med teknik og elektronik
 • Har logisk sans
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er god til at vejlede andre

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Analogteknik
 • HF-teknik
 • Digital- og microprocesserteknik
 • Kommunikationsteknik
 • Måle og telesystemer

Du skal også have fag som, engelsk, iværksætteri og innovation, produktudvikling, produktion og service. Dansk og matematik indgår desuden i uddannelsen.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses elektronik- og svagstrømsuddannelsen henne?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som elektronikfagtekniker (trin 1) eller med speciale som radio-tv-fagtekniker, medicotekniker eller elektronik udviklingstekniker.

Elektronikfagtekniker

På denne specialisering er der fokus på installation og vedligeholdelse af kommunikations-, overvågnings- og og laboratorieudstyr samt elektroniske systemer og instrumenter.

Radio-tv-fagtekniker

Her kommer du til at arbejde med fejlfinding og reparationer af underholdningselektronik. Dette kan for eksempel være dvd-afspillere og forstærkere. Du kommer også til at beskæftige dig med professionelt udstyr så som telekommunikationsanalæg.

Medicotekniker

Vælger du at specialisere dig som medicotekniker kommer du til at beskæftige dig med teknisk udstyr inden for sundhedsvæsenet. Du kommer blandt andet til at arbejde med elektroniske apparater til fx. hospitaler.

Elektronik udviklingstekniker

Du beskæftiger dig med opgaver, der handler om at udvikle elektronik. Dette kan for eksempel være produktions- og testudstyr i elektronikproduktioner.

 

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din elektronik- og svagstrømsuddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du desuden bestå følgemde fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – udvikling og produktion

Du kan læse mere om at tage en erhversuddannelse med eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Du kan som færdiguddannet få job i både private og offentlige virksomheder. Jobmulighederne afhænger af, hvilket speciale du gar afsluttet uddannelsen med. Dette kan være i elektronikvirksomgeder, medicinalbranchen eller på hospitaler. Du vil også have mulighed for at starte op selvstændigt.

Efter uddannelsen har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får man i løn på elektronik- og svagstrømsuddannelsen?

Du kan beregne, hvad du kan få i elevløn her.

Overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, bestemmer, hvad du kan få i løn som elev. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret, da ændringer, såsom nye overenskomstaftaler, kan påvirke din elevløn.

Du kan kontakte fagforeningen vedrørende spørgsmål omkring elevløn, da de vil kunne give dig de præcise svar.