Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Har du teknisk snilde og kunne du tænke dig at fremstille og reparere elektronisk udstyr?

På elektronik- og svagstrømsuddannelsen opnår du en grundlæggende viden om teknikken bag mange former for elektronisk udstyr. Du kommer til at lære om forskellige systemer og teknologier, fejlfinding og reparationsmetoder – det er derfor vigtigt, at du har teknisk indsigt og er fagligt stærk i både matematik og engelsk.

 

Forudsætninger

Som elektriker er det centralt, at du:

Er god til it og matematik
Har logisk sans
Kan arbejde omhyggeligt og præcist
Har normalt farvesyn
Kan læse og forstå arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger
Kan udarbejde dokumentation i forbindelse med dit arbejde
Kan sætte dig ind i love og regler inden for området

 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen kan afsluttes på trin 1 som elektronikfagteknikker eller du kan vælge at specialisere dig inden for enten radio-tv-fagteknikker, medicotekniker eller elektronik udviklingstekniker. Elektronikfagtekniker samt Radio-tv-fagtekniker har begge en varighed af 4 år og 6 måneder, mens Medicotekniker og Elektronik udviklingstekniker begge har en varighed af 5 år og 6 måneder.

Tager du elektronik- og svagstrømsuddannelsen med et eux-forløb, tager uddannelsen 5 år.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb ved at klikke på knappen.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb, som veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed. Du vil på skolen blandt andet blive undervist i analogteknik, HF-teknik, digital- og mikroprocesserteknik, kommunikationsteknik samt måle- og telesystemer. Du vil ligeledes modtage undervisning i engelsk, iværksætteri og innovation, produktudvikling samt produktion og service.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses elektronik- og svagstrømsuddannelsen henne?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer

Elektronikfagtekniker

På denne specialisering er der fokus på installation og vedligeholdelse af kommunikations-, overvågnings- og og laboratorieudstyr samt elektroniske systemer og instrumenter.

Radio-tv-fagtekniker

Her kommer du til at arbejde med fejlfinding og reparationer af underholdningselektronik. Dette kan for eksempel være dvd-afspillere og forstærkere. Du kommer også til at beskæftige dig med professionelt udstyr så som telekommunikationsanalæg.

Medicotekniker

Vælger du at specialisere dig som medicotekniker kommer du til at beskæftige dig med teknisk udstyr inden for sundhedsvæsenet. Du kommer blandt andet til at arbejde med elektroniske apparater til fx. hospitaler.

Elektronik udviklingstekniker

Du beskæftiger dig med opgaver, der handler om at udvikle elektronik. Dette kan for eksempel være produktions- og testudstyr i elektronikproduktioner.

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din elektronik- og svagstrømsuddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

  • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
  • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du desuden bestå følgemde fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Matematik B
  • Teknologi C
  • Fysik B
  • Kemi C
  • Teknikfag A – udvikling og produktion

Du kan læse mere om at tage en erhversuddannelse med eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Du kan som færdiguddannet få job i både private og offentlige virksomheder. Du vil også have mulighed for at starte op selvstændigt.

Du kan også vælge at læse videre på enten en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor. Du har adgang til følgende erhvervsakademiuddannelser: It-teknolog, Energiteknolog samt Installatør, stærkstrøm. Du kan også søge ind på professionsbacheloren Eksport og teknologi.

Du har også mulighed for at fortsætte på en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg, såfremt du opfylder adgangskravene.

Drømmer du om at blive bygningsingeniør kan du supplere uddannelsen med et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

 

Hvad får man i løn på elektronik- og svagstrømsuddannelsen?

Du kan beregne, hvad du kan få i elevløn ved at bruge løngrisen i linket herunder.

Lønforhold

Hvis har spørgsmål angående elevløn, bør du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.