Elektronikoperatørelev

Drømmer du om at arbejde med kabler, stik og lodning og bruge din elektronik viden?

Interesserer du dig for, at fremstille og samle elektronik samt planlægge og overvåge produktionen ved, at lave forskellige test, bør du uddanne dig til elektronikoperatør. Du kommer til, at lære hvordan elektroniske komponenter virker og nødvendig viden omkring montering af kabler og stik. Derudover kommer du også til, at få indsigt i at finde og rette fejl på al slags elektronik, og du lærer selv, at udarbejde tests og kontrollere samt at have kundekontakt, når det handler om produktion.

Uddannelsens varighed: 2 år 6 mdr.

Undervisning

Du vil blive undervist i dansk, engelsk, informationsteknologi og arbejdsorganisation. Du vil også få viden om innovation i elektronikindustrien, automatiske produktionsprocesser og IPC-inspektion.

Muligheder

Du afslutter hele uddannelsen med en svendeprøve, som du får et bevis på. Du kan enten komme til, at arbejde hos større eller mindre elektronikvirksomheder, hvor du vil kunne beskæftige dig med pc-teknologi, kommunikationsudstyr, sikkerhedsudstyr, hospitalsteknologi, måleapparatur med mere.

I forhold til fremtiden kan du videreuddanne dig til professionsbachelor i eksport og teknologi.