Elektronikoperatørelev

Besidder du teknisk snilde, og vil du arbejde med at producere elektronik?

Som elektronikoperatør kommer du til at beskæftige dig med fremstilling, samling, afprøvning og kvalitetssikring af elektronik. Du lærer blandt andet at præcisionslodde samt at finde og rette fejl på forskellige former for elektronik. En elektronikoperatør er ligeledes med til at planlægge og overvåge produktionen.

Uddannelsen som elektronikoperatør varer 2 år og 6 måneder.

 

Forudsætninger

Som elektronikoperatør er det centralt, at du:

 • Har lyst til at arbejde med industriel produktion af små elektronikdele
 • Har lyst til at arbejde med teknik og it-styrede maskiner
 • Har et godt syn og kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Har sans for arbejdsprocesser og effektivitet
 • Kan læse og forstå arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger
 • Er praktisk anlagt
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

I løbet af dine skoleophold vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Arbejdsorganisation og innovation i elektronikindustrien
 • Automatiske produktionsprocesser
 • Reparation i produktionsprocesser
 • IPC-inspektion

Du vil også få fag som førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed ved arbejde med epoxy samt dansk og engelsk.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som elektronikoperatør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Jylland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært elektronikoperatør vil du kunne finde job i virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af elektronik. Du kan blandt andet komme til at arbejde med pc-teknologi, kommunikationsudstyr, sikkerhedsudstyr, hospitalsteknologi og måleapparatur.

Som faglært elektronikoperatør har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en elektronikoperatørelev i løn?

Bliv klogere på, hvad du kan få i løn som elektronikoperatørelev gennem linket her, hvor du skal finde dit fags overenskomst.

Du skal være opmærksom på, at der kan indgås en ny overenskomstaftale, som kan ændre din elevløn. Husk at holde dig opdateret.

Hvis du har spørgsmål angående din løn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.