Film- og tv produktionsuddannelsen

Lys, kamera, action! Drømmer du om en karriere i film- og tv-branchen?

Som uddannet indenfor film- og tv-produktion laver du fx film, videoer og tv-udsendelser. Du lærer blandt andet om lyd, lys, redigering og teknikkerne bag det udstyr, der anvendes. Uddannelsen giver dig viden om de arbejdsgange, der ligger bag produktionen af video materiale.

Uddannelsens varighed afhænger, hvilket speciale du vælger. Den tager minimum 3 år og maksimum 5,5.

 

Forudsætninger

Som film – og tv-arbejder er det vigtigt at du:

 • Er kreativ
 • Har normalt farvesyn
 • Har lyst til at arbejde med teknik
 • Kan samarbejde med andre
 • Er god til at planlægge og koordinere opgaver
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

Du vil på skolen blandt andet blive i undervist i:

 • Journalistik
 • Programtilrettelæggelse
 • Produktionsplanlægning
 • Integreret medieproduktion
 • Brugen af kamera, lys, lyd og redigering

Du vil også modtage undervisning i fag som økonomi, reklame, stil, form og farve.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som film- og tv-producent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med speciale som film- og tv-assistent (trin 1) eller som film- og tv-produktionstekniker (trin 2).

Film- og tv-assistent

På dette speciale kommer du primært til at beskæftige dig med opgaver, der er tilknyttet produktionen. Det kan fx være optagelse, bearbejdning og afvikling. Du lærer også at identificere og løse tekniske fejl.

Film- og tv-produktionstekniker

Vælger du dette speciale, er der fokus på en mere selvstændig tilgang til faget. Her lærer du at planlægge og gennemføre tilrettelæggelse, optagelse, bearbejdning og afvikling af produktioner på en kreativ måde. Dette er en proces, der kræver stort ansvar, indsigt og overblik.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet inden for film- og tv-produktion kan du både komme til at arbejde freelance, i reklamebranchen og på radio- og tv-stationer. Langt de fleste inden for denne branche arbejder freelance, hvor det altså er deres egen opgave at skaffe kunder og kontakter i branchen.

Du har som færdiguddannet adgang til videregående uddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en film- og tv-producentelev i løn?

Bliv klogere på, hvad du kan få i løn som film-og tv-producentelev her.

Den elevløn, du modtager, under dit forløb afhænger den overenskomst, der er aftalt mellem fagforening go arbejdsgivere indenfor dit fag. Husk at holde dig opdateret, da der kan blive indgået en ny aftale, der påvirker din løn.

Hvis har spørgsmål, der omhandler din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.