Forsyningsoperatørelev

Vil du være den, der fører strøm ud til forbrugerne?

En forsyningsoperatør arbejder med opbygning, overvågning samt vedligeholdelse og reparation af det el-net, der fører strøm ud til forbrugerne. Som forsyningsoperatør kommer du både til at arbejde med store el-kabler og computerstyret overvågnings- og måleudstyr. På uddannelsen får du et dybdegående kendskab til, hvor dan et el-net og og kabelnettet til kommunikation er bygget op og fungerer.

Uddannelsen som forsyningsoperatør tager 2 år og 6 måneder.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • El-teori og hvordan el-nettet fungerer
  • Etablering af el-forsyningsanlæg
  • Anlægsstyring og overvågning

Du vil også få fag som engelsk og førstehjælp.

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som forsyningsoperatør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært kan du typisk finde arbejde i forsyningsselskaber, der beskæftiger sig med elforsyning.

Som faglært forsyningsoperatør med minimum 2 års erhververfaring har du mulighed for at efteruddanne dig på deltid. Læs mere om efteruddannelse for faglærte her.

Hvad får en forsyningsoperatørelev i løn?

Bliv klogere på lønforholdene for elever og lærlinge herunder.

Lønforhold