Fotografelev

Vil du være med til at fortælle historier gennem billeder og forevige vigtige øjeblikke?

På fotografuddannelsen får du både viden om det tekniske aspekt indenfor faget så som lys og efterbehandling samt det mere visuelle aspekt som udtryk og indhold. Du lærer også om vigtigheden af at skabe tillid til dem, der fotograferes.

Uddannelsen som fotograf har en varighed af 5 år.

 

Forudsætninger

Som fotograf er det centralt at du:

  • Er god til at fortælle en historie i billeder
  • Har god visuel forståelse
  • Kan arbejde kreativt og finde nye løsninger
  • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
  • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Forskelligt fotografisk udstyr
  • Design
  • Reklame
  • Stil, form og farve

Du vil også blive undervist i fag som økonomi, engelsk, arbejdsmiljø og førstehjælp.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som fotograf?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Din jobmuligheder som færdiguddannet fotograf afhænger blandt af din dygtighed og evner inden for faget. Du kan slevfølgelig finde job hos fotografer, men også på film- og tvproduktioner samt i detailforretninger, der specialiserer sig indenfor fotografisk udstyr.

Ønsker du at videreuddanne dig kan du søge ind på erhvervsakademiuddannelsen som Multimediedesigner og professionsbacheloruddannelserne Tv- og medietilrettelæggelse og Visuel Kommunikation.

Bemærk dog, at begge professionsbachelorer har specifikke adgangskrav.

 

Hvad får en fotografelev i løn?

Når du er elev, vil du modtage løn under dit forløb. Du kan blive klogere på, hvad en fotografelev får i løn ved at klikke på linket herunder.

Lønforhold

Overenskomsten, som er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, afgøre, hvad du kan få i elevløn. Det er af den grund vigtigt at holde sig opdateret omkring nye overenskomstaftale indenfor faget, da det kan påvirke din løn.

Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.