Industriteknikerelev

Kunne du tænke dig at blive et vigtigt led i industrien?

Uddannelsen er for dig, der er teknisk interesseret og vil lære at kunne installere og reparere forskellige maskiner i store industrivirksomheder. Du lærer om industrimaskiner, datastyret bearbejdning og opretning af maskinkomponenter, som kan være alt lige fra kraner til skibsmotorer eller computerstyrede anlæg. Derudover vil du naturligvis også få et indblik i de forskellige typer materialer, som du kommer til at beskæftige dig med.

Varigheden af uddannelsen afhænger af, hvilket speciale du vælger, og om du tager uddannelsen med et eux-foløb. Som ordinær erhvervsuddannelse varer den minimum 2 år og 6 måneder og maksimum 6 år. Med et eux-forløb varer den 5 år

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux via linket herunder.

Læs mere

Forudsætninger

Som industritekniker er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med teknik, maskiner og værktøj
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er indstillet på at arbejde både på et værksted og ude hos kunder
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Datastyret bearbejdning
 • Montage og opretning af maskinkomponenter
 • Pic-styring
 • Cad-teknik

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som industritekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Insdustriassistent (2 år og 6 mdr. – trin 1)

Du får en grundlæggende viden om industrimaskiner og du lærer at installerer og reparere de forskellige typer af maskiner i industrivirksomheder.

Industritekniker-maskin (4 år og 6 mdr. – trin 1 + 2)

Du får mere dybdegående viden inden for faget og lærer at løse mere komplekse problemstillinger vedrørende industrimaskiner. Dette speciale fokuserer især på maskiner.

Industritekniker-produktion (6 år – trin 1 + 2 + 3)

Du får mere dybdegående viden inden for faget og lærer at løse mere komplekse problemstillinger vedrørende produktionen i industrien. Dette speciale fokuserer især på produktionen.

 

Industriteknikeruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C.

Igennem hele din uddannelse, skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – udvikling og produktion

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet industritekniker kan du blandt andet finde job på metalfabrikker, skibsværfter, maskinfabrikker eller i plastindustrien. Dette kommer an på, hvilken retning du har specialiseret dig indenfor.

Har du afsluttet uddannelsen på minimum trin 2 kan du læse videre på erhvervsakademiuddannelsen Driftsteknolog – Offshore og professionbacheloruddannelsen Eksport og Teknologi.

 

Hvad får en industriteknikerelev i løn?

Du kan beregne, hvad en industriteknikerelev får i løn ved at bruge løngrisen gennem linket herunder.

Lønforhold

Overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, afgøre, hvad du som elev kan modtage i løn. Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, der kan ændre på, hvad du får i løn.

Har du spørgsmål, der omhandler elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de vil kunne give de præcise svar.