Industriteknikerelev

Kunne du tænke dig at blive et vigtigt led i industrien?

Uddannelsen er for dig, der er teknisk interesseret og vil lære at fremstille og reparere forskellige dele til fx vindmøller og robotter. Du lærer om industrimaskiner, datastyret bearbejdning og opretning af maskinkomponenter, som kan være alt lige fra kraner til skibsmotorer eller computerstyrede anlæg. Derudover vil du naturligvis også få et indblik i de forskellige typer materialer, som du kommer til at beskæftige dig med.

Varigheden af uddannelsen afhænger af, hvilket speciale du vælger, og om du tager uddannelsen med et eux-foløb. Som ordinær erhvervsuddannelse varer den minimum 2 år og 6 måneder og maksimum 6 år. Med et eux-forløb varer den 5 år

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux via linket her.

 

Forudsætninger

Som industritekniker er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med teknik, maskiner og værktøj
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er indstillet på at arbejde både på et værksted og ude hos kunder
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Datastyret bearbejdning
 • Montage og opretning af maskinkomponenter
 • Pic-styring
 • Cad-teknik

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som industritekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som industriassistent (trin 1) og som industritekniker med speciale i maskin eller produktion (trin 2).

Insdustriassistent

Du får en grundlæggende viden om industrimaskiner og du lærer at installerer og reparere de forskellige typer af maskiner i industrivirksomheder.

Industritekniker-maskin

Du får mere dybdegående viden inden for faget og lærer at løse mere komplekse problemstillinger vedrørende industrimaskiner. Dette speciale fokuserer især på maskiner.

Industritekniker-produktion

Du får mere dybdegående viden inden for faget og lærer at løse mere komplekse problemstillinger vedrørende produktionen i industrien. Dette speciale fokuserer især på produktionen.

 

Industriteknikeruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C.

Igennem hele din uddannelse, skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – udvikling og produktion

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet industritekniker finder du job i forskellige typer industrivirksomheder. Det kan blandt andet være i virksomheder der producerer dele i metal, medicin eller emballage.

Du har efter uddannelsen mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en industriteknikerelev i løn?

Du kan beregne, hvad en industriteknikerelev får i løn her.

Overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, afgøre, hvad du som elev kan modtage i løn. Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, der kan ændre på, hvad du får i løn.

Har du spørgsmål, der omhandler elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de vil kunne give de præcise svar.