Køleteknikerelev

Vil du kunne få tingene på rette køl?

En køletekniker beskæftiger sig med køle- og klimaanlæg. På uddannelsen lærer du blandt andet, hvordan de forskellige anlæg sættes op, vedligeholdes og justeres til den rette temperatur. Du lærer, hvordan du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg. Du lærer også, hvordan du dækker kundens ønsker i henhold til frysebehov og energiforbrug.

Uddannelsen som køletekniker varer mellem 2,5 år og 4,5 år. Varigheden afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som køletekniker er det centralt at du:

 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er indstillet på at arbejde både på et værksted og ude hos kunder
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Har fokus på kvalitet
 • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
 • Er god til at planlægge opgaver

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Komercielle køleanlæg
 • Køleteknik
 • Små køleanlæg
 • Materialeforståelse
 • Reparation og vedligeholdelse

Du vil også få fag som naturfag, matematik, dansk og engelsk

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som køletekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan udelukkende tages på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten.

Specialer

Køleassistent (2 år 6 mdr. – trin 1)

På dette speciale lærer du at montere mindre køleanlæg og foretage eftersyn og dokumentation på disse.

Køletekniker (4 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Som køletekniker er der fokus på kommercielle anlæg – herunder at foretage beregninger og eftersyn på dem. Vælger du at afslutte køletekniker er det desuden en fordel at besidde gode sprogkundskaber, da arbejdet oftest involverer bøger og instruktioner på engelsk.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært køletekniker kan blandt andet finde arbejde i firmaer, der specialiserer sig i køle-, klima- og varmepumpeanlæg. Du kan også vælge at etablere dig som selvstændig.

Har du efterfølgende mod på mere uddannelse, kan du vælge at søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Hvad får en køleteknikerelev i løn?

Brug løngrisen gennem nedenstående link til at beregne, hvad en køletekniker får i løn?

Lønforhold

Overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, afgøre, hvad du som elev vil modtage i løn. Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, da det kan påvirke, hvad du får i løn.

Hvis du har spørgsmål angående elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de vil kunne give de præcise svar.