Køleteknikerelev

Vil du kunne få tingene på rette køl?

En køletekniker beskæftiger sig med køle- og klimaanlæg. På uddannelsen lærer du blandt andet, hvordan de forskellige anlæg sættes op, vedligeholdes og justeres til den rette temperatur. Du lærer, hvordan du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg. Du lærer også, hvordan du dækker kundens ønsker i henhold til frysebehov og energiforbrug.

Uddannelsen som køletekniker varer mellem 2,5 år og 4,5 år. Varigheden afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som køletekniker er det centralt at du:

 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er indstillet på at arbejde både på et værksted og ude hos kunder
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Har fokus på kvalitet
 • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
 • Er god til at planlægge opgaver

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Komercielle køleanlæg
 • Køleteknik
 • Små køleanlæg
 • Materialeforståelse
 • Reparation og vedligeholdelse

Du vil også få fag som naturfag, matematik, dansk og engelsk

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som køletekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan udelukkende tages på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som køleassistent (trin 1) eller som køletekniker (trin 2).

Køleassistent

På dette speciale lærer du at montere mindre køleanlæg og foretage eftersyn og dokumentation på disse. Du lærer også at samenføje rør og at lave køletekniske beregninger.

Køletekniker

Som køletekniker er der fokus på kommercielle anlæg – herunder at foretage beregninger og eftersyn på dem. Vælger du at afslutte køletekniker er det desuden en fordel at besidde gode sprogkundskaber, da arbejdet oftest involverer bøger og instruktioner på engelsk.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært køletekniker kan blandt andet finde arbejde i firmaer, der specialiserer sig i køle-, klima- og varmepumpeanlæg. Du kan også vælge at etablere dig som selvstændig.

Som køletekniker har du adgang til videregående uddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en køleteknikerelev i løn?

Brug løngrisen til at beregne, hvad en køletekniker får i løn.

Overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, afgøre, hvad du som elev vil modtage i løn. Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, da det kan påvirke, hvad du får i løn.

Hvis du har spørgsmål angående elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de vil kunne give de præcise svar.