Køleteknikerelev

Vil du kunne få tingene på rette køl?

Som køletekniker kommer du til at arbejde med køleskabe eller andre store industrianlæg, som du lærer at vedligeholde og installere. Du lærer at rådgive dine kunder, med den viden du får om køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg samt dit kendskab til frysebehov og energiforbrug, så de får deres ønsker og behov opfyldt.

Uddannelsens varighed: 2 år 6 mdr. – 4 år 6 mdr.

Undervisning

Du vil blive undervist i fagene naturfag, matematik, dansk og engelsk. Derudover skal du have områdefagene kommercielle køleanlæg, køleteknik, materialeforståelse, reparation og vedligeholdelse.

Specialer

Køleassistent (2 år 6 mdr.)

Du lærer at montere mindre køleanlæg og foretage eftersyn og dokumentation for disse.

Køletekniker (4 år 6 mdr.)

Du lærer at kontrollere og montere større kommercielle køleanlæg.

Muligheder

Du kan komme til at arbejde i virksomheder, der sælger og reparerer forskellige køleanlæg, men du kan også vælge at blive selvstændig.

Du kan videreuddanne dig til maskinmester, driftsteknolog, produktionsteknolog eller en professionsbachelor i teknologi.