Mediegrafikerelev

Er du en kreativ ildsjæl, som drømmer om at arbejde med både form, farver og billeder? 

Som mediegrafiker skal du ikke være bange for et arbejde, der primært foregår foran computeren. Du er den, der skal holde det kølige overblik over den tekniske såvel som kreative proces fra idé til færdigt produkt.

Uddannelsen som mediegrafiker varer 4 år og 5 måneder.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i grafisk teknik og formgivning, billedbehandling, informationsteknologi, kommunikation samt kundekontakt. Du vil også få fag som dansk, engelsk, førstehjælp, design og samfundsfag.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som mediegrafiker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet mediegrafiker kan du blandt andet komme til at få din daglige gang på reklamebureauer, multimedievirksomheder, dagblade eller grafiske tegnestuer. Du kan også blive ansat i kommunikationsafdelinger i større virksomheder.

Har du mod på mere uddannelse, har du både mulighed for at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Af erhvervsakademiuddannelser har du adgang til følgende:

Af professionsbachelorer har du adgang til følgende:

Bemærk: Alle professionsbacheloruddannelserne samt Designteknolog og E-designer har specifikke adgangskrav.

Hvad får en mediegrafikerelev i løn?

Når du er i elev, vil du modtage løn under dit forløb. Du kan se nærmere på, hvad en mediegrafikerelev får i løn gennem linket herunder.

Lønforhold

Overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, afgøre, hvad du kan få i løn som elev. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, da de vil kunne påvirke, hvad du modtager i løn som elev.

Har du spørgsmål, som vedrører elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.