Teknisk designerelev

Vil du kunne designe alt fra industrianlæg til store bygninger og udtænke gode løsninger i samarbejde arkitekter og ingeniører?

Som teknisk designer skal du udarbejde tekniske tegninger og dokumenter over det, der skal bygges eller produceres. Du lærer både at undersøge, beregne og konstruere.

Uddannelsen som teknisk designer varer 3 år og 6 måneder.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et efterfølgemde hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i informationsteknologi, konstruktion, tegningsforståelse og materialelære, dansk, engelsk og matematik. Du vil også få fag som 3D-CAD og computerbaseret design.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som teknisk designer?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Industriel produktion (3 år 6 mdr.)

På dette speciale er det fremstilling af teknisk dokumentation, beregning sf konstruktioner til produktion og muligvis deltagelse i projekter, der er i fokus.

Bygge og anlæg (3 år 6 mdr.)

Her kommer du, foruden teknisk dokumentation, til at fremstille arbejdstegninger, salgspræsentationer og muligvis opgaver i byggeprojekter. Dette kræver indsigt i jura, lovgivning og byggeledelse m.m.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som teknisk designer kan du få arbejde inden for faget både i offentlige og private virksomheder. Du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Ønsker du at læse videre efter endt uddannelse, har du mulighed for at søge om optagelse på en lang række erhvervsakademiuddannelser og enkelte professionsbacheloruddannelser.

Du har adgang til følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt følgende professionsbacheloruddannelser:

Bemærk: Designteknolog og E-designer har specifikke adgangskrav.

 

Hvad får en teknisk designer elev i løn?

Bliv klogere på lønnen for elever og lærlinge ved at klikke dig ind på vores side om lønforhold.

Lønforhold