Teknisk designerelev

Vil du kunne designe alt fra industrianlæg til store bygninger og udtænke gode løsninger i samarbejde arkitekter og ingeniører?

Som teknisk designer får du rollen som den kreative håndværker, der altid har sine tro følgesvende – musen og skærmen – ved sin side, for computeren er den tekniske designers primære og mest essentielle værktøj. I arbejdet som teknisk designer fungerer du som bindeleddet mellem arkitekten og ingenøren, som du indgår i et kreativt samarbejde med, når I skal omsætte ide til form. På uddannelsen lærer du blandt andet at fremstille teknisk dokumentation og arbejdstegninger i 2D og 3D.

Uddannelsen som teknisk designer varer 3 år og 6 måneder.

 

Forudsætninger

Som teknisk designer er det centralt, at du:

 • Har lyst til at arbejde med it og teknik
 • Er god til matematik
 • Har sans for formgivning og design
 • Kan arbejde kreativt
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Er god til fremmedsprog

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et efterfølgemde hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Informationsteknologi
 • Konstruktion
 • Tegningsforståelse og materialelære
 • Dokumentation
 • Visualisering og animation
 • Teknisk innovation

Du vil også få fag som 3D-CAD og computerbaseret design.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som teknisk designer?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som teknisk designer indenfor industriel produktion eller teknisk designer indenfor bygge og anlæg

Industriel produktion

På dette speciale er det fremstilling af teknisk dokumentation i 2D og 3D som er i fokus. Du kommer derudover til at lave beregninger af konstruktioner til produktion og muligvis at deltagelse i projekter.

Bygge og anlæg

Her kommer du, foruden teknisk dokumentation, til at fremstille arbejdstegninger, salgspræsentationer og muligvis opgaver i byggeprojekter. Dette kræver indsigt i jura, lovgivning og byggeledelse m.m.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som teknisk designer kan du få arbejde inden for faget både i offentlige og private virksomheder. Din arbejdsplads kommer an på hvilket speciale du afslutter uddannelsen med. Du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Efter uddannelsen har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en teknisk designerelev i løn?

Klik dig ind på løngrisen, så du kan beregne, hvad en teknisk designerelev får i løn.

Overenskomsten, der er aftalt mellem arbejdsgivere og fagforeningen indenfor faget, afgøre, hvad du kan få i løn som elev. Det er i den forbindelse vigtigt, at du holder dig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, da det vil kunne ændre, hvad du modtager i elevløn.

Har du spørgsmål angående elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da kan give dig de præcise svar.