Web-integratorelev

Vil du kunne producere websider og andre netløsninger?

På uddannelsen som web-integrator lærer du, hvordan du producerer hjemmesider og andre netløsninger ved hjælp af blandt andet tekst, billeder, lyd, grafik og animation. Uddannelsen kræver, at du besidder en kreativ tankegang samt teknisk snilde i forhold til faget. Du får kendskab til, hvordan du opbygger en dynamisk hjemmeside i henhold til både budskab, indhold, form og funktion.

Uddannelsen som web-integrator varer 2 år og 3 måneder.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som på denne uddannelse udelukkende består af skoleforløb.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Digital foto
  • Video og lyd
  • Grafik
  • Billedbehandling
  • Animation
  • Programmering
  • Design

Du vil også få fag som innovation og iværksætteri, informationsteknologi samt e-handel.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som web-integrator?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet web-integrator kan du blandt andet finde arbejde i diverse firmaer, bureauer, organisationer og i webbranchen.

Som faglært webintegrator med minimum 2 års erhvervserfaring har du mulighed for at efteruddanne dig på deltid. Du kan læse mere om dine uddannelsesmuligheder som faglært her.

 

Hvad får en web-integratorelev i løn?

Bliv klogere på lønsatserne for elever og lærlinge her.

Lønforhold