Webudviklerelev

Vil du kunne producere websider og andre netløsninger?

På uddannelsen som webudvikler lærer du, hvordan du producerer hjemmesider og andre netløsninger ved hjælp af blandt andet tekst, billeder, lyd, grafik og animation. Uddannelsen kræver, at du besidder en kreativ tankegang samt teknisk snilde i forhold til faget. Du får kendskab til, hvordan du opbygger en dynamisk hjemmeside i henhold til både budskab, indhold, form og funktion.

Forudsætninger

Som webudvikler er centralt, at du:

Har interesse til at arbejde kreativt med it, billeder og lyd
Kan bevare overblikket – også når der er travlt
Kan arbejde omhyggeligt og præcist
Er indstillet på at sidde meget ved en computer

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som webudvikler varer 2 år og 3 måneder.

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som på denne uddannelse udelukkende består af skoleforløb.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Digital foto
  • Video og lyd
  • Grafik
  • Billedbehandling
  • Animation
  • Programmering
  • Design

Du vil også få fag som innovation og iværksætteri, informationsteknologi samt e-handel.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som webudvikler?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet webudvikler kan du blandt andet finde arbejde i diverse firmaer, bureauer, organisationer og i webbranchen.

Som faglært webudvikler med minimum 2 års erhvervserfaring har du mulighed for at efteruddanne dig på deltid. Du kan læse mere om dine uddannelsesmuligheder som faglært her.

 

Hvad får en webudviklerelev i elevløn?

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der udelukkende består af skoleforløb. Du vil derfor få SU under hele din uddannelse.