Bagerelev og konditorelev

Har du en bager eller en konditor gemt i maven?

På bager- og konditoruddannelsen opnår du en grundlæggende viden om bagning og fremstilling af kager og desserter. Foruden det håndværksmæssige aspekt, vil du også lære om betjening af kunder, beregning af indkøb og salg.

Uddannelsen som bager eller konditor varer mellem 3 år og 4 år og 6 måneder alt efter, hvilket speciale du vælger. Tager du uddannelsen med et eux-forløb varer den 4 år og 6 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb ved at klikke på knappen.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som bager eller konditor består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

Under dine skoleperioder vil du blandt andet blive undervist i brødproduktion, dessertproduktion, flødekager og lagkager, rullede deje, rørte kager og piskede masser. Du vil også modtage undervisning i fag som egenkontrol og arbejdspladsvurdering, varekendskab samt salg og service.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som bager og konditor?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Bagværker (3 år – trin 1)

På denne specialisering lærer du at fremstille de mest almindelige og traditionelle former for brød og bagværk. Du vil også blive oplært i at assistere ved arbejdet med rullede deje. Dette speciale hører under trin 1 og tager 3 år.

Når du har færdiggjort trin 1 har du mulighed for yderligere specialisering på halvandet år som enten bager eller konditor (trin 1 + 2).

Bager (4 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Vælger du at specialisere dig som bager, vil fokus være på viden om råvarer, dejproduktion og brødfremstilling. Derudover vil du modtage undervisning i kageproduktion og rullede deje.

Konditor (4 år mdr. – trin 1 + 2)

Udover at lære om desserter, is og marcipan, vil du også lære at fremstille dekorationer og figurer i bagværk og konditori.

 

Bager- og konditoruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din bager- og konditoruddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

  • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
  • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og fysik C.

Under hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Matematik B
  • Fysik B
  • Kemi B
  • Teknikfag B – proces, levnedsmiddel og sundhed.

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Uanset hvilken specialisering du vælger, kan du komme til at arbejde med enten håndværksproduktion eller industriel produktion. Du kan altså få job i alt fra små bagerbutikker til store kage- og brødfabrikker.

Har du færdiggjort enten bager- eller konditoruddannelsen (trin 1 + 2), har du mulighed for at uddanne dig yderligere. Du kan derfor vælge at søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser: Procesteknolog og Serviceøkonom. Du har også mulighed for at søge ind på professionsbacheloren i Ernæring og sundhed, såfremt du opfylder specifikke adgangskrav for denne uddannelse.

 

Hvad får en bager- og konditorelev i løn?

Klik dig ind på vores side om lønforholdene for elever og lærlinge for at blive klogere på lønsatserne.

Lønforhold