Bager- og konditorelev

Er du praktisk, perfektionistisk og kreativ? Så står du måske inde med de helt rigtige ingredienser til opskriften på at blive bager.

Som bager og konditor skal hænderne være godt skruet på, da æltning, formgivning og udrulning bliver en daglig rutine i produktionen af det perfekte bagværk. På uddannelsen lærer du at vurdere råvarer, at sælge produkterne og at planlægge produktionen af varer. Som bager- eller konditorelev, er det vigtigt at kunne lave et produkt som tiltrækker kunder.

Uddannelsen som bager eller konditor varer mellem 3 år og 4 år og 6 måneder alt efter, hvilket speciale du vælger. Tager du uddannelsen med et eux-forløb varer den 4 år og 6 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som bager og konditor er det vigtigt, at du er:

 • Kan arbejde kreativt
 • Har sans for formgivning
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Er indstillet på at arbejde tidligt om morgenen og i weekenden
 • Kan tåle at arbejde i rum med høj temperatur

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

Du vil på uddannelsen derfor blive undervist i fag som blandt andet:

 • Brødproduktion
 • Dessertproduktion
 • Flødekager og lagkager
 • Rullede deje
 • Rørte kager
 • Piskede masser

Du skal også have fag som egenkontrol og arbejdspladsvurdering, varekendskab samt salg og service.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som bager og konditor?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som bagværker (trin 1) eller med speciale som detailbager, håndværksbager eller konditor.

Bagværker

På denne specialisering lærer du at fremstille de mest almindelige og traditionelle former for brød og bagværk. Du vil også blive oplært i at assistere ved arbejdet med rullede deje.

Håndværksbager

Vælger du at specialisere dig som bager, vil fokus være på viden om råvarer, dejproduktion samt brødfremstilling. Derudover vil du modtage undervisning i kageproduktion og rullede deje.

Detailbager

Ud over bagehåndværker, vil du med dette speciale lære om driften af et bageri samt produktudvikling og optimering.

Konditor

Som konditor lærer du at fremstille alle typer kager. Du lærer derudover om desserter og is samt hvordan du fremstiller dekorationer og figurer.

 

Bager- og konditoruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din bager- og konditoruddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og fysik C.

Under hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknikfag B – proces, levnedsmiddel og sundhed.

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Din arbejdsplads kan variere afhængig af, hvilken specialisering du har valgt. Som bager vil din arbejdsplads ofte blive indenfor traditionelle bagerier, supermarkeder og indenfor fødevareindustrien, som brød- og kagefabrikker. En del vælger også at blive selvstændige. Der ligeså mulighed for at få job indenfor restauranter og hoteller. Som konditor vil din arbejdplads oftere blive konditorier, bagerier i supermarkeder og restauranter.

Uanset hvilken specialisering, du vælger, kan du komme til at arbejde med enten håndværksproduktion eller industriel produktion. Du kan altså få job i alt fra små bagerbutikker til store kage- og brødfabrikker.

Efter endt uddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en bager- og konditorelev i løn?

Som bager- og konditorelev vil du modtage løn under dit forløb. Lønnen kan du blive klogere her.

Din elevløn er bestemt af overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening indenfor faget. Det er vigtigt at holde sig opdateret på området i tilfælde af, at det kommer nye overenskomstaftaler, som kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål angående elevløn, bedes du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.