Pædagogisk assistentelev

Kunne du tænke dig et arbejde, hvor du får mere igen, end du giver?

I arbejdet som pædagogisk assistent er mennesket i fokus, hvad enten det er børn, unge eller voksne. Her er ingen dage ens. Du får en helt central rolle i menneskers liv og har indflydelse på deres udvikling og dagligdag. Som pædagogisk assistent kommer du til at supplere og aflaste pædagogerne, men arbejder generelt i samarbejde med både pædagoger og medhjælper. På uddannelsen lærer du at lave aktiviteter med de forskellige målgrupper, som skal være med til at udvikle dem.

Uddannelsen som pædagogisk assistent tager 3 år og 1 1/2 måned, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse, men vælger du at tage uddannelsen med eux-forløb, tager den 4 år. Du kan blive klogere på at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Forudsætninger

Som pædagogisk assistent er det vigtigt, at du:

 • Er interesseret i andre mennesker og god til at skabe kontakt
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Er god til at organisere og planlægge aktiviteter
 • Kan bevare overblikket
 • Kan kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen bliver du blandt andet modtage undervisning i:

 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhedsfag
 • Kultur og aktivitet

Du vil også få fag som dansk, samfundsfag og IT.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelsesopbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som pædagogisk assistent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Pædagogisk assistent med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, idræt C og psykologi C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Biologi C
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Idehistorie B
 • Idræt C
 • Kommunikation/it C
 • Matematik B
 • Psykologi C
 • Samfundsfag B

Du kan blive klogere på et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet pædagogisk assistent kan du have en lang række forskellige arbejdspladser. Dette kan være alt fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og plejehjem. Mange for også arbejde indenfor institutioner for mennesker med særlige udfordringer, såsom behandlingshjem for alkoholikere, institutioner for psykisk- og fysisk handicappede og institutioner for afvænning af stofmisbrugere.

Brænder du for at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på en videregående uddannelsen. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en pædagogisk assistentelev i løn?

Du kan se, hvad en pædagogisk assistentelev får i løn her.

Overenskomsten indenfor faget afgøre, hvad du får i elevløn. Dette er en aftale, der er indgået mellem arbejdsgivere og fagforening. Hvis en ny overenskomstaftale blive indgået, kan det påvirke, hvad du får i løn. Husk derfor at holde dig opdateret på området.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.