Pædagogisk assistentelev

Kune du tænke dig at arbejde med mennesker?

Er du interesseret i andres udvikling, har kreative evner og er tålmodig og udadvendt, så er uddannelsen som pædagogisk assistent måske noget for dig. På uddannelsen lærer du både at arbejde med både børn, unge og voksne. Du vil få viden om pædagogik, psykologi, bevægelse og idræt. Du skal have viden om hvordan du laver aktivitet tilpasset forskellige menneskers behov. Du skal derudover have lysten til at støtte og udvikle andre.

Uddannelsen som pædagogisk assistent tager 2 år og 1 1/2 måned, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse- Vælger du at tage uddannelsen med eux-forløb, tager den 4 år.

Du kan blive klogere på at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen bliver du blandt andet modtage undervisning i:

 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhedsfag
 • Kultur og aktivitet

Du vil også få fag som dansk, samfundsfag og it.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som pædagogisk assistent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Pædagogisk assistent med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, idræt C og psykologi C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Biologi C
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Idehistorie B
 • Idræt C
 • Kommunikation/it C
 • Matematik B
 • Psykologi C
 • Samfundsfag B

Du kan blive klogere på et eux-forløb her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet pædagogisk assistent kan du både komme til at arbejde med børn, unge eller voksne, der har særlige behov. Det kan blandt andet være i em børnehave eller anden form for institution, hvor du er med til at planlægge forskellige aktiviteter.

Brænder du for at uddanne dig yderligere kan du søge om optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser:

Bemærk dog, at visse af disse uddannelser har specifikke adgangskrav, du skal opfylde.

 

Hvad får en pædagogisk assistentelev i løn?

Bliv kogere på lønforholdene for elever og lærlinge via nedstående link.

Lønforhold