Slagterlærling

Sætter du pris på et godt stykke kød, og drømmer du om at blive ekspert indenfor faget?

Som slagter kommer du til at lære om slagtning og partering af svin og kreaturer. På uddannelsen lærer du blandt andet, hvordan kødet skæres ud, forarbejdes og kvalitetssikres, så det passer til de forskellige markeder i verden.

Uddannelsen som slagter varer mellem 2,5 år og 3,5 år alt afhængig af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som max varer 30 uger i alt. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

  • At udbene skinker, midterstykker og forender til eksport
  • At udskære og udbene kød til det danske marked

Du vil også få fag som regning og kalkulation, dansk, ergonomi, informationsteknologi samt samfundsfag.

Du kan blive klogere på en erhversuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som slagter?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Slagter (2 år 6 mdr. – trin 1)

På dette speciale beskæftiger du dig med de almindelige opgaver, der forekommer i forbindelse slagtning af svin. Du får desuden en grundlæggende viden om sikkerheden og hygiejnen i forbindelse med arbejdet.

Forædling (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Vælger du specialet forædling lærer du blandt andet at producere saltede, kogte og røgede kødvarer. Du får også indsigt i forskellige måder at konservere på.

Svineslagter (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Som svineslagter lærer du blandt andet at vurdere produktionsformer samt at optimere produktionen i forbindelse med slagtning af svin.

Kreaturslagter (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

På dette speciale er der fokus på okseslagtning. Du lærer blandt andet at klassificere og at planlægge og foretage slagtning.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet slagter kan du typisk finde arbejde i slagtehuse eller på slagterier.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Procesteknolog og professionsbacheloruddannelsen Ernæring og sundhed. Bemærk dog, at professionsbacheloren har specifikke adgangskrav, du skal opfylde.

Hvad får en slagterlærling i løn?

Du kan blive klogere på lønsatserne for elever og lærlinge herunder.

Lønforhold