Ernæringsassistentelev

Vil du være sammensætningens mester, når det gælder sundt mad, som skal være nærende og vitaminrigt ned til det mindste gram?

Som ernæringsassistent bliver du sundhedens vogter, der kender den perfekte tredeling af kulhydrater, fedt og protein i et måltid, så det både bliver en sund og appetitvækkende oplevelse. Dermed kan du, som ernæringsassist, være med til at forebedre sundheden hos alt fra børn til voksne. Udover at udvælge de bedste råvare og den rigtige tilberedning, er indkøb, økonomi og planlægning også en central del af at arbejde i et stort køkken.

Uddannelsens varighed er 3 år og 5 måneder hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Du har også mulighed for at tage uddannelsen med et eux-forløb, så vil den i alt tage 4 år og 2 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som ernæringsassitent er det vigtigt, at du:

 • Har god fysik – du står og går meget
 • Har interesse for mad og sundhed
 • Har lyst til at arbejde i et køkken
 • Kan bevare overblikket – også når der er travlt
 • Har sans for hygiejne
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som ernæringsassistent består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Fødevarer
 • Ernæring
 • Kost og hygiejne

Du vil også få fag som engelsk, samfundsfag samt fag om produktion og kvalitet.

 

Hvor læses uddannelsen som ernæringsassistent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Ernæringsassistentuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din bager- og konditoruddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og fysik C.

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknikfag B – proces, levnedsmiddel og sundhed.

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Ernæringsassistenters arbejdsplads er storkøkkener og de kan derfor være beskæftiget indenfor en lang række forskellige områder, såsom plejehjem, hospitaler, restauranter og daginstitutioner. Derudover er der også mulighed for at arbejde i fødevarebutikker og gymnasier og erhvervsfaglige skoler eller virksomheder, der har deres egen kantine.

Efter endt uddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en ernæringsassistentelev i løn?

Som elever modtager man løn under sit forløb. Du kan blive klogere på, hvad en ernæringsassistent får i løn her.

Din elevløn er bestemt af overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening indenfor faget. Det er vigtigt at holde sig opdateret på området i tilfælde af, at det kommer nye overenskomstaftaler, som kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål, der omhandler elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.