Eventkoordinatorelev

Har du koordinationsevnerne i orden, og vil du planlægge og arrangere forskellige aktiviteter? 

Så er uddannelsen som eventkoordinator muligvis noget for dig. En stor del af arbejdet går ud på finde den oplevelse, der matcher kundens ønsker og behov bedst. Du skal derfor besidde gode samarbejdsevner, da dette ofte foregår i samarbejde med mange forskellige mennesker. Udover kreative påfund vil du også lære om økonomi, booking og kontrakter.

Uddannelsen som eventkoordinator tager 3 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse og 4 år, hvis du tager den med et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som eventkoordinatorelev er det vigtigt, at du:

 • Er kreativ
 • Serviceminded
 • Har evner indenfor planlægning og koordinering
 • Besidder en stor portion handlekraft
 • Kan kommunikere både skriftlig og mundtlig
 • Samarbejdeorienteret

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som eventkoordinatorelev består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed og et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Eventgennemførelse
 • Eventplanlægning
 • Eventudvikling
 • Salg og service

Du du skal også have fag som dansk, engelsk, samfundsfag, erhvervsøkonomi og informationsteknologi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som eventkoordinator?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod denne.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Eventkoordinatoruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelsen som eventkoordinator med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

For at få adgang til det studiekompetencegivende forløb, er der en række fag, som du skal have gennemført på grundforløbet:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Informationsteknologi C, erhvervsøkonomi C, organisation C, afsætning C og matematik C

Under hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informationsteknologi B
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller psykologi C
 • En række valgfag

Læs mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med uddannelsen som eventkoordinator kan din arbejdsplads være eventfirmaer, pr-bureauer, forlystelsesparker, spillesteder og butikker.

Brænder du for at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på en videregående uddannelsen. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, har du mulighed for at videreuddanne dig på lige fod som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en eventkoordinatorelev i løn?

Du vil modtage løn under dit forløb som elev. Find fagets overenskomst for at se, hvad en eventkoordinator får løn her.

Din elevløn er bestemt af overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening indenfor faget. Det er vigtigt at holde sig opdateret på området i tilfælde af, at det kommer nye overenskomstaftaler, som kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål omkring elevløn, så kontakt fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.