Eventkoordinatorelev

Har du koordinationsevnerne i orden, og vil du planlægge og arrangere forskellige aktiviteter? 

Så er uddannelsen som eventkoordinator muligvis noget for dig. En stor del af arbejdet går ud på finde den oplevelse, der matcher kundens ønsker og behov bedst. Du skal derfor besidde gode samarbejdsevner, da dette ofte foregår i samarbejde med mange forskellige mennesker. Udover kreative påfund vil du også lære om økonomi, booking og kontrakter.

 

Forudsætninger

Som eventkoordinatorelev er det vigtigt, at du:

 • Er kreativ
 • Serviceminded
 • Har evner indenfor planlægning og koordinering
 • Besidder en stor portion handlekraft
 • Kan kommunikere både skriftlig og mundtlig
 • Samarbejdeorienteret

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som eventkoordinator tager 3 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse og 4 år, hvis du tager den med et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb ved at klikke på knappen.

Læs mere

 

Uddannelsen som eventkoordinatorelev består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed og et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist eventgennemførelse, eventplanlægning, eventudvikling samt salg og service. Derudover vil du få fag som dansk, engelsk, samfundsfag, erhvervsøkonomi og informationsteknologi.

I din praktikperiode vil du blive oplært i uddannelsesrelaterede arbejdsopgaver i en virksomhed.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Eventkoordinatoruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelsen som eventkoordinator med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Vælger du at tage uddannelsen med et eux-forløb, er opbygningen lidt anderledes end ved den ordinære erhvervsuddannelse. Foruden et grundforløb og et hovedforløb er der et studiekompetencegivende forløb af 1 års varighed, som er placeret mellem grundforløbet og hovedforløbet.

For at få adgang til det studiekompetencegivende forløb, er der en række fag, som du skal have gennemført på grundforløbet:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Informationsteknologi C, erhvervsøkonomi C, organisation C, afsætning C og matematik C

Der er ligeledes en række krav, du skal opfylde for at kunne gå i gang med hovedforløbet efter det studiekompetencegivende forløb. Du skal have et bevis for eux 1. del, hvilket du opnår ved at gennemføre følgende fag på det studiekompetencegivende forløb:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informationsteknologi B
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller psykologi C
 • En række valgfag

Udover disse fag skal du udarbejde en større skriftlig opgave samt et eksamensprojekt.

Denne eksamen består af prøver i 6 fag på gymnasialt niveau, som udtrækkes. Udover det skal du bestå en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i dit eksamensprojekt samt en større skriftlig opgave.

Hele uddannelsen afsluttes med en gymnasial eksamen og en fagprøve.

Læs mere om et eux-forløb her.

 

Hvad får en eventkoordinatorelev i løn?

Du vil modtage løn under dit forløb som elev. Klik på nedenstående link og find fagets overenskomst for at se, hvad en eventkoordinator får løn.

Eventkoordinatorelevløn

Din elevløn er bestemt af overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening indenfor faget. Det er vigtigt at holde sig opdateret på området i tilfælde af, at det kommer nye overenskomstaftaler, som kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål omkring elevløn, så kontakt fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.

 

Hvor læses uddannelsen som eventkoordinator?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod denne.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med uddannelsen som eventkoordinator kan din arbejdsplads være eventfirmaer, pr-bureauer, forlystelsesparker, spillesteder og butikker.

Med en erhversuddannelse som eventkoordinator åbner du op for flere uddannelsesmuligheder. Du kan blandt andet søge om optagelser på følgende erhvervsakademiuddannelser: Designteknolog, Handelsøkonom og Serviceøkonom. Er det en professionsbachelor du stiler efter, kan søge ind på Leisure Management.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, har du mulighed for at videreuddanne dig på lige fod som dem med en gymnasial uddannelse.