Kokkeelev

Er du en troldmand i køkkenet, der kan trylle gode råvarer om til en gastronomisk oplevelse?

Som gastronom får et dybdegående kendskab til forskellige råvarer, og hvordan de tilberedes og anrettes. Du lærer, hvordan et måltid sammensættes, så det bliver en gastronomisk oplevelse for kunden.

Forudsætning

Som kok er det vigtigt, at du:

 • Kan holde hovedet koldt og bevare overblikket
 • Har fokus på hygiejne
 • Er kreativ og omhyggelig
 • Har sans for detalje og kvalitet
 • Er forberedt på skiftende arbejdstider
 • Kan arbejde selvstændigt og god til at samarbejde i et team

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Varighed

Uddannelsen som gastronom varer mellem 2 år og 4 år og 3 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhversuddannelsen. Den totale varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forløb

Du har også mulighed for at tage uddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen. Tager du den med eux, varer den mellem 4 år og 9 måender og 4 år og 2 måneder. Dette afhænger af det valgte speciale.

Læs mere om et eux-forløb herunder.

Læs mere

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

 

Fag

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Ernæringslære
 • Salg og service
 • Køkkenpraktik
 • Produktionshygiejne

Du vil også få fag som engelsk, regning og kalkulation samt læring, kommunikation og samarbejde.

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som kok?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Sjælland

Fyn

Jylland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Gastronomassistent (2 år – trin 1)

Vælger du at afslutte uddannelsen på trin 1 som gastronomiassistent, lærer du om de rutineprægede opgaver, der er i et moderene restaurationskøkken.

Smørrebrød og catering (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

På dette speciale lærer du at fremstille og sælge madretter og forskellige typer af pålæg. Du får desuden viden om indkøb, tilberedning, servering, afrydning, opvask og rengøring,

Kok (4 år 3 mdr. – trin 1 + 2)

Vælger du at afslutte som kok får du et dybdegående kendskab til planlægningen af indkøb, opbevaring og tilberedning af mad. Du får mulighed for at gå i dybden med forskellige tilberedningsmetoder og råvaresammensætninger. Du lærer desuden om drikkevarer.

 

Kokkeuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen. Du kan læse specialerne kok og smørrebrød og catering med eux-forløb.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal di genenmføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknikfag B – proces, levnedsmiddel og sundhed

Du kan blive klogere på at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en afsluttet gastronomuddannelse kan du typisk finde job i restauranter, kantiner, fastfoodforretninger, caféer.

Afslutter du uddannelsen på trin 2, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelserne Procesteknolog og Serviceøkonom. Du har også adgang til professionsbacheloruddannelserne Ernæring og sundhed samt Global nutrition and health.

 

Hvad får en kokkeelev i løn?

Du vil modtage løn under dit forløb som elev. Du kan se nærmere, hvad en kokkeelev får i løn ved at klikke på linket herunder.

Lønforhold

Din elevløn er bestemt af overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening indenfor faget. Det er vigtigt at holde sig opdateret på området i tilfælde af, at det kommer nye overenskomstaftaler, som kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål omkring elevløn, kan du kontakte fagforeningen, der kan give dig de præcise svar på området.