Kokkeelev

Er du en troldmand i køkkenet, der kan trylle gode råvarer om til en gastronomisk oplevelse?

Som gastronom får et dybdegående kendskab til forskellige råvarer, og hvordan de tilberedes og anrettes. Du lærer, hvordan et måltid sammensættes, så det bliver en gastronomisk oplevelse for kunden. Ud over madlavning, lærer du også om indkøb og kundeservice.

Uddannelsen som gastronom varer mellem 2 år og 4 år og 9 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhversuddannelsen. Den totale varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Du har også mulighed for at tage uddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen. Tager du den med eux, varer den mellem 4 år og 9 måender og 4 år og 2 måneder. Dette afhænger af det valgte speciale.

Læs mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-foløb her.

 

Forudsætning

Som kok er det vigtigt, at du:

 • Kan holde hovedet koldt og bevare overblikket
 • Har fokus på hygiejne
 • Er kreativ og omhyggelig
 • Har sans for detalje og kvalitet
 • Er forberedt på skiftende arbejdstider
 • Kan arbejde selvstændigt og god til at samarbejde i et team

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Ernæringslære
 • Salg og service
 • Køkkenpraktik
 • Produktionshygiejne

Du vil også få fag som engelsk, regning og kalkulation samt læring, kommunikation og samarbejde.

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som kok?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Bornholm

Sjælland

Fyn

Jylland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som gastronomiassistent (trin 1) eller som gastronom med speciale som kok, cater eller smørrebrødsjomfru (trin 2).

Gastronomassistent

Vælger du at afslutte uddannelsen på trin 1 som gastronomiassistent, lærer du om de rutineprægede opgaver, der er i et moderene restaurationskøkken.

Smørrebrød og catering

På dette speciale lærer du at fremstille og sælge madretter og forskellige typer af pålæg. Du får desuden viden om indkøb, tilberedning, servering, afrydning, opvask og rengøring,

Kok

Vælger du at afslutte som kok får du et dybdegående kendskab til planlægningen af indkøb, opbevaring og tilberedning af mad. Du får mulighed for at gå i dybden med forskellige tilberedningsmetoder og råvaresammensætninger. Du lærer desuden om drikkevarer.

 

Kokkeuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen. Du kan læse specialerne kok og smørrebrød og catering med eux-forløb.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal di genenmføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknikfag B – proces, levnedsmiddel og sundhed

Du kan blive klogere på at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en afsluttet gastronomuddannelse kan du typisk finde job i restauranter, kantiner, fastfoodforretninger, caféer.

Som færdiguddannet gastronom har du mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en kokkeelev i løn?

Du vil modtage løn under dit forløb som elev. Du kan se nærmere, hvad en kokkeelev får i løn her.

Din elevløn er bestemt af overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening indenfor faget. Det er vigtigt at holde sig opdateret på området i tilfælde af, at det kommer nye overenskomstaftaler, som kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål omkring elevløn, kan du kontakte fagforeningen, der kan give dig de præcise svar på området.