Hospitalteknisk assistentelev

Drømmer du om et job, hvor det handler om at hjælpe andre?

Som hospitalsteknisk assistent bliver en af dine primære opgaver at tale med og hjælpe patienter. Du kommer blandt andet til at måle hørelse og hjernens elektriske bølger. Du lærer også, hvordan du noterer disse målinger, så lægerne ud fra dette kan besluttet, hvad der skal gøres.

 

Forudsætninger

Som hospitalteknisk assistent er det vigtigt, at du:

 • Er forberedt på skiftende arbejdstider
 • Er omhyggelig og præcis
 • Er forstående overfor andre
 • Er indstillet på at arbejde med it og teknik
 • Har god finmotorik

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som hospitalsteknisk assistent varer 3 år som ordinær erhvervsuddannelse og 3 år og 9 måneder, hvis du tager den med et eux-forløb.

Du kan blive klogere på at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb herunder.

Læs mere

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen undervises du blandt andet i:

 • Brug af moderne måleudstyr til undersøgelse af bl.a. hørelsen og hjernen
 • Ørets eller nervesystemets anatomi og fysiologi
 • Sygdomslære
 • Patientdokumentation
 • Teknik
 • Engelsk
 • Fysik
 • IT
 • Psykologi
 • Kommunikation
 • Etik.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som hospitalsteknisk assistent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Audiologiassistent (3 år)

På dette speciale er der fokus på patienters hørelse. Du lærer om ørets opbygning og at udføre høreprøver. Du lærer at identificere årsagerne til dårlig hørelse og at finde ud af, om patienterne skal opereres eller have høreapparat.

Neurofysiologiassistent (3 år)

Dette speciale fokuserer på nerver og hjerne. Du lærer at aflæse resultater baseret på elektroder, der er forbundet til patientens hoved. Du kommer til at beskæftige dig med sygdomme som epilepsi, hjerneblødninger og andre former for hjerneskader.

 

Hospitalsteknisk assistentuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, fysik C og informationsteknologi C

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Informationsteknologi B
 • Teknologi B

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet hospitalsteknisk assistent kan du blandt andet finde job på sygehusenes audiologiske afdelinger eller øreafdelinger. Du kan også arbejde hos praktiserende øre-, næse- og halslæger, på private høreklinikker, hos høreapparatfabrikanter samt i Bedriftssundhedstjenesten.

Ønsker du uddanne dig yderligere kan du søge ind på professionsbacheloruddannelsen som Bioanalytiker.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial eksamen.

 

Hvad får en hospitalsteknisk assistentelev i løn?

Klik dig ind på linket herunder og find ud af, hvad en hospitalteknisk assistentelev får i løn.

Lønforhold

Din elevløn er bestemt af overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening indenfor faget. Det er vigtigt at holde sig opdateret på området i tilfælde af, at nye overenskomstaftaler bliver, hvilket kan påvirke din løn.

Spørgsmål angående elevløn, bedes rettes mod fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar på området.