Mejeristelev

Vil du lære at lave mælk om til ost og smør?

Som mejerist kommer du til at forarbejde mælk og lave den om til diverse mejeriprodukter. Du kommer til at lære om, hvordan forskellige svampe og bakterier bruges i fremstillingsprocessen.

Uddannelsen varer mellem 2 år og 2 måneder og 3 år og 8 måneder alt afhængig af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Mejeristuddannelsen består af et grundforløb af enten 35 eller 15 ugers varighed og et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i mejeriproduktion, emballering af mejeriprodukter, kemi, produktionsudstyr samt produktkvalitet. Du vil også modtage undervisning i fag som fysik, engelsk og matematik.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som mejerist?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Mejerioperatør (2 år 2 mdr. – trin 1)

Du lærer at betjene forskelligt mejeriudstyr. Du lærer at behandle råmælk og sikre den ønskede fedtprocent i produkterne.

Mejerist (3 år 8 mdr. trin 1 + 2)

Her lærer du mere avancerede teknikker og får mere viden inden for mejerifaget.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet mejerist kan du typisk få job på store mejerier, men du kan også blive ansat i virksomheder, der fremstiller medicin.

Afslutter du uddannelsen på trin 2 kan du søge ind på erhvervsakademiuddannelserne Miljøteknolog og Procesteknolog. Bemærk at der er specifikke adgangskrav på Miljøteknolog.

 

Hvad får en mejeristelev i løn?

Bliv klogere på elever og lærlinges lønforhold her.

Lønforhold