Ortopædistelev

Vil du lave vigtige hjælpemidler, som gør hverdagen lettere for andre?

So ortopædist kommer du til at beskæftige dig med fremstillingen af hjælpemidler til handicappede. I løbet af din uddannelse lærer du blandt andet at lave bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du kommer til at arbejde med materialer som fx metal, plastic, træ og læder.

Uddannelsen som ortopædist tager 4 år.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

  • Finmekanisk værksted
  • Biomekanik
  • Elektronik
  • Fagtegning
  • Gips, læder og tekstil
  • Ortose og protese

Du vil også få fag som dansk, samfundsfag og materialeforståelse.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som ortopædist?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært ortopædist bliver du ansat ved et bandageri i et ortopædisk værksted.

Drømmer du om at uddanne dig yderligere kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelserne Driftsteknolog – Offshore og produktionsteknolog.

 

Hvad får en ortopædistelev i løn?

Bliv klogere på lønforholdene for elever og lærlinge herunder.

Lønforhold