Receptionistelev

Har du let til smil, og besidder du et stort servicegen?

Som receptionist er det dit job at tage imod gæster på blandt andet hoteller og i konferencecentre. Du er det første, gæsterne ser – det er derfor dit job at fordele og anvise gæsterne til deres værelser. Som receptionist skal du også hjælpe gæster med at bestille transport, finde gode spisesteder osv.

Uddannelsen som receptionist varer 3 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse og 3 år og 11 måneder, hvis du tager den med et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb ved at klikke på knappen.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som receptionist består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

Under dine skoleforløb vil du blandt andet blive undervist i:

 • Konferencelære
 • Receptionsarbejde og teknik
 • Salg og service
 • Turistlære
 • Service og gæstebetjening

Du vil også få fag som engelsk, samfundsfag, sikkerhed og psykologi.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som receptionist?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Receptionistuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og fysik C

Gennem hele din uddannelsen skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknikfag B – proces, levnedsmiddel og sundhed.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Oftest finder færdiguddannede receptionister job på hoteller eller i konferencecentre.

Ønsker du at læse videre efter endt uddannelse, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen som Serviceøkonom.

 

Hvad får en receptionistelev i løn?

Bliv klogere på lønsatserne for elever og lærlinge ved at klikke dig ind på vores side om lønforhold.

Lønforhold