Redderuddannelsen

Vil du rykke ud, når andre har brug for det?

Redderuddannelsen er især for dig, der brænder for at hjælpe andre. Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om forskellige typer af nødhjælp og redningsarbejde – herunder brandslukning, oversvømmelse og udrykning til forskellige typer ulykker. Det er vigtigt, du formår at holde hovedet koldt og samtidig tænke hurtigt.

 

Forudsætninger

Som redder er det centralt at du:

 • Er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker
 • Har god fysik
 • Er indstillet på at have tæt fysisk kontakt til andre
 • Er ansvarsbevidst, opmærksom og påpasselig
 • Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Kan vise forståelse for andre
 • Er praktisk anlagt og løsningsorienteret
 • Er indstillet på at arbejde udendørs

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Redderuddannelsen består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Køreteknik og udrykningskørsel
 • Brand
 • Bjærgning
 • Autohjælp

Du vil foruden ovenstående også modtage undervisning i fag som kemi, samfundsfag, it og sundhed.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses redderuddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Autohjælp (2 år 5 mdr.)

Her lærer du at yde almindelig autohjælp og bugsering. Du lærer også om vedligeholdelse og brandslukning.

Ambulanceassistent (3 år 5 mdr.)

På dette speciale lærer du om akuthjælp og ambulancekørsel og at varetage de opgaver, der er i forbindelse med dette. Du vil også opnå indsigt i psykolog, sundhed og sygdomslære.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

De fleste, der har afsluttet redderuddannelsen, finder job i Brand- og redningsvæsnet som for eksempel Falck A/S.

Afslutter du redderuddannelsen som ambulanceassistent, kan du søge om optagelse på professionsbacheloruddannelserne Sygeplejerske og Katastrofe- og risikomanager.

 

Hvad får en redderelev i løn?

Bliv klogere på, hvad du en redderelev modtager i løn under sit forløb ved at klikke dig ind på linket herunder.

Lønforhold

Overenskomsten indenfor faget afgøre, hvad du får i elevløn. Dette er en aftale, der er indgået mellem arbejdsgivere og fagforening. Hvis en ny overenskomstaftale blive indgået, kan det påvirke, hvad du får i løn. Husk derfor at holde dig opdateret på området.

Du rådes til at kontakte fagforeningen, hvis du har spørgsmål til din elevløn, da de vil kunne give dig de præcise svar.