Serviceassistentelev

Har du et stort servicegen, og kan du lide at udføre praktisk arbejde?

Som serviceassistent kommer du blandt andet til at yde god og positiv service til andre mennesker. Du lærer om hygiejne, miljø og vedligeholdelse i forbindelse med rengøring, madlavning og andet praktisk arbejde.

Uddannelsen som serviceassistent varer mellem 2 år og 2 år og 6 måneder alt afhængig af, hvilket speciale du afslutter uddannelsen med.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Rengøring og hygiejne
  • Kvalitetssikring
  • Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse

Du vil også have fag som dansk, it, engelsk og psykologi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som serviceassistent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Rengøringstekniker (2 år – trin 1)

På dette speciale lærer du om rengøring og andre serviceopgaver. Du lærer at udføre arbejdet uden at pådrage dig selv nogle skader.

Hospitalsservice (2 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Du lærer at gøre rent og anrette mad og drikke. Du vil kunne transportere patienter og hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med dødsfald.

Virksomhedsservice (2 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

På dette speciale vil du lære om kantinearbejde og anretning samt servering af mad og drikke. Desuden får du også mindre administrative opgave såsom at kopiere, omdele post o.lign.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som serviceassistent kan du blandt andet finde arbejde i servicesektoren herunder hospitaler og forskellige former for institutioner. Der jobmuligheder i både den offentlige og private sektor.

Som faglært serviceassistent med minimum 2 års erhvervserfaring har du mulighed for at efteruddanne dig på deltid. Du kan læse mere om dine muligheder her.

 

Hvad får en serviceassistentelev i løn?

Bliv klogere på lønsatserne for elever og lærlinge via nedstående link.

Lønforhold