Serviceassistentelev

Har du et stort servicegen, og kan du lide at udføre praktisk arbejde?

Som serviceassistent kommer du blandt andet til at yde god og positiv service til andre mennesker. Du lærer om hygiejne, miljø og vedligeholdelse i forbindelse med rengøring, madlavning og andet praktisk arbejde.

 

Forudsætninger

Som serviceassistent er det centralt at du:

 • Er serviceminded
 • Har god fysik
 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Er klar til at løse forskellige typer arbejdsopgaver
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan vise forståelse for andre
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som serviceassistent varer mellem 2 år og 2 år og 6 måneder alt afhængig af, hvilket speciale du afslutter uddannelsen med.

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Rengøring og hygiejne
 • Kvalitetssikring
 • Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse
 • Dansk
 • It
 • Engelsk
 • Psykologi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som serviceassistent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Sjælland

Fyn

Jylland

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer

Rengøringstekniker (2 år – trin 1)

På dette speciale lærer du om rengøring og andre serviceopgaver. Du lærer at udføre arbejdet uden at pådrage dig selv nogle skader.

Hospitalsservice (2 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Du lærer at gøre rent og anrette mad og drikke. Du vil kunne transportere patienter og hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med dødsfald.

Virksomhedsservice (2 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

På dette speciale vil du lære om kantinearbejde og anretning samt servering af mad og drikke. Desuden får du også mindre administrative opgave såsom at kopiere, omdele post o.lign.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som serviceassistent kan du blandt andet finde arbejde i servicesektoren herunder hospitaler og forskellige former for institutioner. Der jobmuligheder i både den offentlige og private sektor.

Som faglært serviceassistent med minimum 2 års erhvervserfaring har du mulighed for at efteruddanne dig på deltid. Du kan læse mere om dine muligheder her.

 

 

Hvad får en serviceassistentelev i løn?

Du kan se, hvad en serviceassistentelev modtager i løn under sit forløb gennem linket herunder.

Lønforhold

Overenskomsten indenfor faget afgøre, hvad du får i elevløn. Dette er en aftale, der er indgået mellem arbejdsgivere og fagforening. Hvis en ny overenskomstaftale blive indgået, kan det påvirke, hvad du får i løn. Husk derfor at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål angående elevløn, bør du kontakte fagforeningen, da de vil kunne give de præcise svar.